SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 17.01.2024

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybratých zložiek životného prostredia kraja

oznamuje termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025."

Miesto konania: Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, zasadacia miestnosť č. 64, 1. poschodie

Termín konania: 30.01.2024 o 10:00 hod.

1. Uvedení správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025" sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.

https://ww.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

2. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené.

3. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.


Zoznam aktualít: