SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obyvatelia

stav obyvateľstva k 31.12.2023
muži ženy spolu
591 580 1171

 

 

 

národnosť
slovenská 1164
maďarská 6
česká 0
srbská 0
 nezistená 0
iná 1
Spolu 1171

 

Prirodzený prírastok - migrácia obyvateľstva    
rok živonarodení prisťahovaní zomrelí odsťahovaní celkom prírastok/úbytok
2007 6 14 15 12 -7
2008 9 27 13 15   8
2009 10  36 18  6 22
2010 11 20 14 18 -1
2011 8 31 15 22   2
2012 6 34 9 18 13
2013 7 22 15 12 2
2014 9 19 10 17 1
2015 7 13 11 18 -5
2016 8 34 6 23 13
2017 8 21 18 21 -10
2018 5 19 13 27 -16
2019 4 19 7 28 -12
2020 8 26 17 11 6
2021 10 43 12 12 29
2022          12         56     16            19         33
2023 14 40 16 14 24

 

Uzavretie manželstva
rok počet
2007 4
2008 8
2009 8
2010 5
2011 5
2012 6
2013 6
2014 8
2015 8
2016
2017 5
2018 5
2019 10
2020 6
2021 5
2022  7 
2023 10