SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Obyvatelia

Počet obyvateľov k 1.1.2023:

muži

ženy

spolu

579

564

1143

Národnostná štruktúra obyvateľstva k 1.1.2023

Národnosť

slovenská

1140

maďarská

3

česká

0

srbská

0

 nezistená

0

iná

0

Spolu   1143

Prirodzený prírastok - migrácia obyvateľstva

rok

živonarodení

prisťahovaní

zomrelí

odsťahovaní

celkom prírastok a úbytok

2007

6

14

15

12

-7

2008

9

27

13

15

  8

2009

         10

 36

18

 6

22

2010

11

20 14 18 -1
2011

8

31 15 22

  2

2012

6

34

9

18

13

2013

7

22

15

12

2

2014

9

19

10

17

1

2015

7

13

11

18

-5

2016

8

34

6

23

13

2017

8

21

18

21

-10

2018

5

19

13

27

-16

2019 4 19 7 28 -12

2020

8

26

17

11

6

2021

10

43

12

12

29

2022

         12        

       56         

    16   

        19        

                   33                  

Uzavretie manželstva

rok

2007

4

2008

8

2009

8

2010

5

2011

5
2012

6

2013

6

2014

8

2015

8

2016

2017

5

2018

5

2019

10

2020

6
2021

5

2022

 7