SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Jednota dôchodcov ZO

Jednota dôchodcov na Slovensku  - Základná organizácia Podhorany

Zo života v Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Podhoranoch.

Čo dokážeme...
Pýtate sa, čo ešte dokážeme,
keď vlasy postriebril nám čas?
Keď máme trasúce sa ruky
a ani zrak už neposlúcha nás?
Veľa. Veď pozrite a čítajte,
čo všetko urobili sme.
Života čas napĺňame ako veľkú vázu,
do ktorej kvety tvorivej práce sme uložili. 

Prešli štyri roky, čo sme v Podhoranoch založili ZO JDS, po našom - klub dôchodcov. Pri založení sme mali 50 členov. Odvtedy členovia pribudli, ale aj ubudli. Teraz máme 76 členov. Činnosť našej organizácie a jej aktivity sú zamerané na spestrenie a spríjemnenie života dôchodcov našej obce. Každý rok máme v pláne našej činnosti zorganizovať návštevu DAB Nitra. Spoločne sme videli predstavenia – Statky-zmätky, 2+2 = 5, Piargy, Modrá ruža, Sardinky na scénu prosím, zábavno-humoristický program „Aj múdry schybí“. Boli sme sa kúpať v termálnych kúpaliskách Podhájskej a v Horných Salibách. Páčili sa nám trhy na nákupnom zájazde v Poľsku, ale aj na Morave v krásnych Ledniciach a vo Veľkých Bíloviciach na nevídaných folklórnych hodoch a potom v Šaštíne.Okrem výročnej členskej schôdze mávame tri-krát do roka spoločné posedenie. Sú to veľmi pekné stretnutia. V máji z príležitosti Dňa matiek, potom v októbri je to Mesiac úcty k starším a v decembri Vianočné.

Na každom takom stretnutí je pripravený okrem výborného občerstvenia aj pekný program. Pripravujú ho naše členky zo súboru PODHORANKA, ktorý sa zameriava hlavne na zachovanie zvykov a tradícií. Svojim programom prispieva tiež aj naša ZŠ. Na jednotlivé stretnutia sme mali pozvané aj seniorské súbory z Výčap-Opatoviec, Zbehov, Čakajoviec, Bádic, Čabu, Vrábel. Podhoranka je tiež pozývaná na stretnutia – posedenia seniorov iných ZO JDS. Podhoranka vystúpila so svojim programom na „Deň matiek“ v Bádiciach a Horných Lefantovciach, v Zbehoch na Dožinkoch a Dolných Lefantovciach na posedení „Mesiac úcty k starším. Dvakrát bola Podhoranka pozvaná do Výčap Opatoviec na folklórne slávnosti „Rok na dedine“ - prehliadku zvykov ale aj prekrásnych krojov.
Podhoranka sa tam v r. 2006 predstavila scénkou „Dožinky“ a v r. 2008 predsvadobnými prípravami - „Pytačky“ a „Pletenie zimuzelových vencov pre starejších“. Zvlášť rok 2008 bol pre Podhoranku výnimočný, pretože okrem už spomenutých vystúpení sa zúčastnila prehliadky seniorských súborov vo Veľkom Záluží. 

Naša aktívna činnosť neunikla pozornosti OO JDS. Dňa 18.10.2008 uskutočnila ZO JDS spolu s OO JDS posedenie k Mesiacu k úcty k starším, kde naša organizácia JDS dostala ocenenie 3.stupňa, ako aktívna, dobrá organizácia. (Aj keď je ocenenie napísané na meno predsedníčky, patrí celej organizácii, veď sama by nič neurobila.) Rok ukončíme vždy „Vianočným posedením“ pri dobrej kapustnici a dobrých koláčikoch, na ktoré si Podhoranka pripravuje program „O Vianociach“ zameraný hlavne na duchovnú stránku týchto sviatkov. ZO JDS v Podhoranoch nežije izolovane, snažíme sa zapájať do činnosti obce a spolupracovať s inými organizáciami v obci. Veľmi dobrá je spolupráca s vinohradníckym spolkom, ktorý každoročne organizuje vo viniciach slávnosť sv. Urbana a Podhoranka prispieva do programu hudobno – slovným pásmom „Vinohrady, vinohrady.“ 

V tomto roku bola už po štvrtý krát výstava vín a naša ZO JDS prispela k tomuto podujatiu výstavou krojov
a celkovou výzdobou KD a Podhoranka aj spevom a slovom.

Združenie rodičov pri ZŠ a MŠ usporadúvajú v novembri „Katarínsku tancovačku“ a členky súboru Podhoranka vyobliekané do krásnych podhoranských krojov prídu spestriť túto podujatie peknými ľudovými pesničkami zo svojho repertoáru. ZO JDS sa zúčastňuje aj pracovných aktivít v obci. Po ukončení rekonštrukcie ambulancie v Mecheniciach naše členky a členovia, pomohli pri vyčistení tohto zariadenia. V čase odchodu na večný odpočinok našich občanov, sa členky súboru svojim spevom pripoja na cintoríne k dôstojnej rozlúčke so svojimi členmi a ostatnými občanmi v prípade, ak si to rodina zosnulého želá.

Naša organizácia si prenajala od obce priestory starého cintorína, kde sa nachádza vzácna národná kultúrna pamiatka – základy kostola sv. Michala z 11. storočia. Spoločnými silami a z finančnej dotácie CPF Bratislava, obce aj miestnych podnikateľov, sa nám podarilo tento priestor vyčistiť od náletových drevín. Spevnila sa príjazdová cesta od obce, osadila tabuľa o NKP, vysadili sa okrasné stromky. Naďalej pokračujeme v údržbe objektu a úprave terénu kvôli ľahšej kosbe travín.. Toto je taká stála úloha na viacero období. Pokúšame sa získať ďalšie finančné prostriedky na záchranu NKP. Bola Odovzdaná žiadosť na VUC Nitra, pre začatie sondážneho archeologického výskumu a prefinancovanie projektu na udržovacie záchranné práce. 

Za to, že môžeme našu činnosť vykonávať v takom rozsahu, patrí veľká vďaka Obecnému úradu, od ktorého máme veľkú podporu aj vo forme financií z rozpočtu obce a poskytovaním priestorov KD a miestnej knižnice na stretnutia. Čo na záver? Je toho málo?- Je toho veľa?- To čo robíme, je v záujme nielen starších, ale aj celého osadenstva obce. To nechávam na posúdenie vám milí čitatelia. Možno prídete s novými podnetmi na ešte lepšiu prácu ZO JDS.

Anna Grácová
predsedníčka ZO JDS