SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Farský úrad

Dňa 14. júla 2008 nás vo veku 80 rokov navždy opustil RNDr. Zoltán Schmidt, salezián kňaz, paleontológ, muzeológ, pedagóg.

RNDr. Zoltán Schmidt pôsobil v rokoch 1983 - 1993 ako farár v našej farnosti, kde rozvíjal svoje katechetické nadanie, deťom i dospelým sprístupňoval zložité pravdy viery jednoduchým spôsobom.

Na svoje pôsobenie v obci Podhorany, spomínal až do konca svojho života. Aj po odchode do Šaštína, kde pôsobil ako profesor na Gymnáziu Jána Bosca, zostával v kontakte a zaujímal sa o dianie v obci. Návštevy s Šaštíne boli sprevádzané srdečnými prijatiami a neskrývanou radosťou. Naša obec ho očarovala krásnou prírodou, samotnou polohou a v neposlednom rade i srdečnosťou a pohostinnosťou jej obyvateľov. Svojou láskavosťou, nekonečným optimizmom, altruizmom, obetavosťou a záujmom o život druhých si získal srdcia mnohých veriacich našej farnosti.

So železnou pravidelnosťou, aj v poslednom období života zasielal blahopriania adresované všetkým občanom Podhorian, s prianím Božích milostí.

S hlbokým zármutkom v srdci a tichou spomienkou sa i občania Podhorian rozlúčili so Zoltánom Schmidtom v kostole Jána Bosca v Bratislave - Trnávke dňa 16.7.2008, kde za prítomnosti 48 saleziánskych kňazov bola odslúžená zádušná svätá omša za zomrelého. Pochovaný bol na Ružinovskom cintoríne vo Vrakuni.

V  nedeľu 29. júna 2008 odslúžil pán farár Mgr. František Kovács, ktorý pôsobil vo farnosti Podhorany 12 rokov poslednú svätú omšu, pretože k 1.7.2008 bol preložený na iné pôsobisko.  Veriaci občania z častí obce Sokolníky a Mechenice sa s ním s dojatím rozlúčili, poďakovali mu za doterajšiu činnosť a popriali veľa úspechov v jeho novej farnosti.

Štefan  Rácz (2008-2017)

Narodený dňa 5.septembra 1977 v Zlatých Moravciach. Za kňaza bol vysvätený dňa 14. júna 2003 v Nitre. V rokoch 2003 až 2005 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, v rokoch 2005 až 2008 kaplán v Močenku, v roku 2008 menovaný za správcu farnosti Podhorany a zároíveň za archivára Biskupského úradu v Nitre. V tom istom roku obhájil titul ThLic. na CMBF v Bratislave.
V roku 2009 sa konala výmena strešnej krytiny farského kostola, pričom v roku 2010 prebehla generálna oprava interiéru farskej budovy. V roku 2012 získal na CMBF UK v Bratislave akademický titul PhD.
 
Mgr.Karol Weny (2017-
Narodený 27.augusta 1968 na Myjave.