SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZ PODHORANČEK

OZ Podhoranček vzniklo na podnet rodičov a učiteliek MŠ 23.11.2011 zaregistrovaním na MVSR ako dobrovoľné, neziskové, nestranícke, záujmové občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti.

Cieľom OZ je najmä:

Vytvárať estetické a bezpečné prostredie pre pobyt pri hre, aktivitách a kontakte s inými deťmi rozvíjať a podporovať vzdelávacie a poznávacie aktivity, ako sú besedy, exkurzie, pozývať hostí s cieľom priblížiť deťom rozličné oblasti života spolupodielať sa na organizovaní rôznych súťaží pre deti finančne pomáhať pri organizovaní výletov finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre školskú knižnicu vyvíjať aktivity, ktoré by viedli k zisku finančných prostriedkov za účelom rozvoja MŠ finančne a organizačne podporovať podujatia organizované OÚ Podhorany alebo inými právnickými osobami so zameraním na duševný a telesný rozvoj detí.

Členovia OZ:

členmi OZ sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú MŠ, súhlasia so stanovami OZ a zaplatia členský príspevok

Predsedníctvo OZ:

predseda: Bc.Andrea Martonková
podpredseda: Norbert Kiss
pokladník:Anna Hrubošová

Adresa OZ:

Občianske združenie „ Podhoranček˝
Materská škola Sokolníky 215
951 46 Podhorany