SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZ BAHOREC

Občianske združenie Bahorec

Občianske združenie Bahorec je nezávislé,nestranícke združenie rodičov a priateľov školy.
Jeho činnosť je priamo spojená a výchovnými a vzdelávacími cieľmi Základnej školy v Podhoranoch
na pomoc pri jej činnosti so žiakmi tejto školy.

Cieľmi OZB sú - podporovať úsilie školy v harmonickom rozvoji žiakov ZŠ

  • pomáhať vedeniu školy vo fnancovaní školských aktivít
  • pripravovať a realizovať verejné slávnosti v našej obci pomocou rodičov
  • vylepšovať medziľudské vzťahy v škole v spolupráci s rodičmi žiakov
  • získavať finančné zdroje na podporu aktivít žiakov našej školy
  • napomáhať spolupráci OZB a OcÚ a ZŠ s využitím rodičov ako poslancov miestneho zastupiteľstva
  • spolupracovať s organizáciami štátnej správy,podnikateľskou sférou a občanmi našej obce

Členovia OZB sú – predseda:Erika Valašeková

podpredseda : Mgr.Marcela Skalková
hospodár : Marcela Ivančíková

Občianske združenie sídli na adrese : Pod kopcom 8 ,951 46 Podhorany