SlovenskýEnglish
Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  17. OKT 2023
  Utorok
 • BIO odpad
  29. SEP 2023
  Piatok
 • Plasty
  24. OKT 2023
  Utorok
 • Papier
  27. OKT 2023
  Piatok
PODHORANY Počasie

OBEC PODHORANY

Archeologické prieskumy a výskumy priniesli viaceré dôkazy o tom, že na dnešnom území Podhorian sa už pred rokom 1113, nachádzalo niekoľko menších slovanských osád. Podrobnejšie sa ich podarilo zachytiť hlavne v Sokolníkoch, kde sa v polohe Hríb našlo sídlisko z 11. – 12. storočia a na starom cintoríne zvyšky zaniknutej sakrálnej stavby spolu s cintorínom. Je treba však predpokladať, že podobná osada bola aj na území dnešných Mecheníc.

V súvislosti s hľadaním historického pôvodu Podhorian je nutné spomenúť domnienky naznačujúce možný pôvod mien jednotlivých obcí.

Zápis v listine z roku 1113 vo forme Mechina poukazuje na to, že pôvodné meno Mecheníc bolo Měchyňa (zo slovanského měch = mach), ku ktorému sa pridal sufix – ice. Až neskorším pomaďarčením obyvateľov obce sa jej názov nezmenil na Mechynice, ale na Menyhe.