SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o projekte Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany

 27.07.2022

Obec Podhorany oznamuje občanom, že dňa 27.07.2022 bola zahájaná stavba "Vodozádržné opatrenia v obci Podhorany" . 

Predmetný projekt rieši návrh podpory investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Podhorany časti Mechenice. Vodozádržné opatrenia budú vybudované v areáli verejnej zelene pri obecnom úrade a verejnom parku (viď sitaučný nákres v prílohe). Z uvedeného dôvodu nebude možné parkovať autá na parkovisku pred obecným úradom.  

https://www.podhorany.sk/files/2022-01-07-125636-Inform__cia_o_projekte_Vodoz__dr__n___opatrenia_na_zachyt__vanie_da____ovej_vody_v_obci_Podhorany.pdf


Zoznam aktualít: