SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o projekte Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Podhorany

 06.06.2022

                                          

                                                                                                         

Opis projektu

Názov projektu:               Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Podhorany

Operačný program:         Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Podopatrenie:                  7.2

Kód projektu:                   309070ADA2

Cieľ projektu:                  Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti, estetickej hodnoty, dostupnosti centra obce Podhorany pre jej obyvateľov aj návštevníkov, zlepšenie kvality života v obci

Predmet projektu:            Predmetom projektu je rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie, výstavba chodníka, výsadba zelene a štrkové rozptylové plochy pre vsak a odpar povrchovej vody v k.ú. Sokolníky pri Coop Jednote

Prijímateľ:                      Obec Podhorany

Výška NFP:                     23 915,95 EURZoznam aktualít: