Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
110.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Mária Kissová, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Belica
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Belov
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 číslo MK-5252/2019-423 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3000.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Michaela Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Oľga Balejová
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Mgr.Martin Baláž
830.00 €
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ján Šiška a spol.
1070.00 €
Zmluva o užívaní časti podperných bodov Odb.: Západoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-23 Odb.: Mariana Čeligová
Dod.: Obec Podhorany
1.20 €
Zmluva o spolupráci Odb.: BFL s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru stavby Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Bospod s.r.o.
4200.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-215 Odb.: Viera Škulová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Sabo
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Vagai
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Filip Hroššo
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Kristína Tomčíková
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marko Földeši
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: KETEB architekti s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-256 Odb.: Jana Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Marek Cibula
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme Klubovne dôchodcov v KD Sokolníky Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Ľudový spevokol ŽIBRICA
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Alternatíva Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Občianske združenie Bahorec
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: OZ Sokol Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podhorany
150.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Monika Esseová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokat. cirkev, farnosť sv. Gorazda
20.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tomáš Jurčo
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Žaneta Horníková
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Jana Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-135 Odb.: Ondrej Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Magdaléna Bogyová, Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM č. 1-32 Odb.: Káldi Endréne szül. Katalin Iván
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.109/2018 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ERIGOM, s.r.o.
6479.30 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: OZ Sokol Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Kristián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Juraj Kišš
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Martin Bačár
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Matej Varga
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Podhorany
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Lukáš Benc
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Jozef Jelšic
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
9.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ľuboš Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Margita Pánska
Dod.: Obec Podhorany
13.00 €
Dodatok č,.1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 15.11.2019 Odb.: Občania
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Občianske združenie Bahorec
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Pavol Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vincent Kompan
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Andrea Brezinová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Gombík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ondrej Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Augustín Kasana, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Július Šrank, Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Igor Kováč
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Ment
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Michal Lobotka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Bickó
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Kóňa
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Buday
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marcel Cigáň
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Viliam Kompan
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Radek Bačár
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Ordög
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Helena Mikulášiková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zoltán Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Šebová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Špirková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Karol Ťažár
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Lendel, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Anna Váleková,Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Michaela Šranková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jaroslav Budke
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jolana Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Iveta Sigetová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Urban
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Baláži
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vojtech Mládek
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Horák
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ivan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Michalka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Trsťanská
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Anna Keckésová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Desatová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eduard Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Občania
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B4 Odb.: Terézia Vančíková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-22 Odb.: Terézia Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-212 Odb.: Silvia Mikulová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Silvia Mikulová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-99 Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Dohoda u končení zmluvy o nájme HM 2-198 Odb.: Adriana Jekkelová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-197 Odb.: Ing. Štefan Lisý
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: CESTY A STAVBY s.r.o.
32020.84 €
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.109/2018 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ERIGOM, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ing.Marián Ragas
Dod.: Obec Podhorany
1.50 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Eva Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
1.50 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ján Regula
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Iveta Kotlárová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Attila Benko
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-150 Odb.: Jozef Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo č.8/2019 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: KETEB architekti s.r.o.
6600.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jozef Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dodatok k Zmluve o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Juraj Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o auditorskom overení ročnej účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Zmluva o poskytnutí návratnej pôžičky na podporu projektu Odb.: Občianske združenie Podhoranček
Dod.: Obec Podhorany
3350.00 €
Zmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúl Odb.: Maslen s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
816.91 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Štefan Kapitán
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podhorany
1.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Jana Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Hana Černá, Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Michaela Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Juraj Kišš
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-156 Odb.: Marta Kunová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jozef Sklenár
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
40.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-17 Odb.: Terézia Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
1.20 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Janette Turayová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Terézia Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-116 Odb.: Marta Klenková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-15 Odb.: Anna Šišková
Dod.: Obec Podhorany
24.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-40 Odb.: Mária Špirková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-69 Odb.: Peter Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1100.00 €
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ORK s.r.o.
150.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1400.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1300.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-109 Odb.: Monika Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-220 Odb.: Jana Štefáneková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-176 Odb.: Helena Čibíková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-85 Odb.: Helena Čibíková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-17 Odb.: Ivan Koštial
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Anna Gálová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Eva Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-121 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-38 Odb.: Barbora Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-115 Odb.: Estera Levická
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-10 Odb.: Alena Zábojníková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Andrea Brezinová
Dod.: Obec Podhorany
962.50 €
Kúpna zmluva Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
487.50 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-159 Odb.: Juliana Gállová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-134 Odb.: Juliana Gállová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-147 Odb.: Terézia Šišková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-120 Odb.: Terézia Šišková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-112 Odb.: Cecília Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-18 Odb.: Cecília Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-212 Odb.: Ľudmila Lukáčová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-67 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-242 Odb.: Vojtech Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-102 Odb.: Eva Šebová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-14 Odb.: Eva Šebová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-160 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-104 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-72 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-208 Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-66 Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-26 Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-65 Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-31 Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Očadlík
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-35 Odb.: Jolana Košťálová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-39 Odb.: Eva Pavlíková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-8 Odb.: Vladimír Boleslavský
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-77 Odb.: Mária Košťálová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-170 Odb.: Július Bódi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-191 Odb.: Anna Valentínyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-238 Odb.: Mária Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-192 Odb.: Cecília Desatová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-243 Odb.: Cecília Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok k Zmluve o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ERIGOM, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Kristína Csicsaiová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-116 Odb.: Imrich Kuna
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-48 Odb.: Terézia Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Tatiana Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-201 Odb.: Veronika Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-21 Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-136 Odb.: Vojtech Desat
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-247 Odb.: Viera Gajdošová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-9 Odb.: František Benc
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-70 Odb.: Veroniky Őrdögová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-95 Odb.: Veroniky Őrdögová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-8 Odb.: Mariana Čeligová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-147 Odb.: Mariana Čeligová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-100 Odb.: Pavel Királ
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-182 Odb.: Miloš Valentovič
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-236 Odb.: Miloš Valentovič
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-42 Odb.: Gejza Rácz
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-81 Odb.: Viktor Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-15 Odb.: Veronika Kováčová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-2 Odb.: Stanislav Steinemann
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-223 Odb.: Marta Gallová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-23 Odb.: František Blaho
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-63 Odb.: Ivan Urban
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-20 Odb.: Pavel Ordögh Ing.
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-45 Odb.: Oľga Ördögová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-162 Odb.: Anna Kubíčková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-143 Odb.: Anna Kubíčková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-7 Odb.: Rudolf Porubský
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-228 Odb.: Edita Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Miriam Karafová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-108 Odb.: Jozef Korytár
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-83 Odb.: Oľga Muranová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-227 Odb.: Terézia Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-205 Odb.: Eva Baratová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-29 Odb.: Eva Baratová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-76 Odb.: Jolana Mentová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-127 Odb.: Alica Ciprianová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-24 Odb.: Valéria Bicková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Adolf Němec
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-110 Odb.: Adolf Němec
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-73 Odb.: Adolf Němec
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-109 Odb.: Albína Kunová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-120 Odb.: Monika Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-100 Odb.: Július Kiss
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-84 Odb.: Július Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Alexandra Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-200 Odb.: Eva Kováčová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-225 Odb.: Helena Ťažárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-177 Odb.: Erika Kissová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-159 Odb.: Peter Mrázik
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-121 Odb.: Erika Kissová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-52 Odb.: Dana Blažová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-249 Odb.: Stanislav Lauro
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-248 Odb.: Jaroslav Kuna
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-92 Odb.: Marta Vlasáková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-163 Odb.: Jozefína Bódiová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-153 Odb.: Agneša Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-210 Odb.: Pavel Molnár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-84 Odb.: Tibor Levický
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-186 Odb.: Jozef Gaži
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-24 Odb.: Jozef Gaži
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-105 Odb.: Hedviga Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-252 Odb.: Pavol Strapko
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-99 Odb.: Mária Fintová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-96 Odb.: Mária Fintová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-5 Odb.: Mária Fintová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-193 Odb.: Jolana Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-13 Odb.: Mária Királová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-87 Odb.: Monika Kadlecová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: COOP Jednota Nitra, SD
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-45 Odb.: Darina Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-139 Odb.: Miroslav Hadzima
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-40 Odb.: Zoltán Dojčán
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-165 Odb.: Helena Pánska
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-235 Odb.: Jozef Belica
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-13 Odb.: Vojtech Buday
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-226 Odb.: Anna Vidiečanová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-240 Odb.: Pavel Strapko
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-67 Odb.: Pavel Ordögh Ing.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-51 Odb.: Gejza Benďák
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-202 Odb.: Helena Pánska
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-150 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-13 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-30 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-14 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok k Zmluve o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. arch. Ján Mezei
0.00 €
Zmluva o prevádzkovaní spojov na linke 403410 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Arriva Nitra a.s.
236.36 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-21 Odb.: Štefan Lisý, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-21 Odb.: František Stanovič
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-36 Odb.: Ivan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-130 Odb.: Eva Meszárošová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-31 Odb.: Irena Ördögová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-49 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-68 Odb.: Mariana Hradská
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-101 Odb.: Helena Cibulová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-213 Odb.: Pavol Desat
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-60 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-102 Odb.: Peter Kišš
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-47 Odb.: Peter Kišš
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-41 Odb.: Eva Slosjárová,Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-80 Odb.: Helena Kissová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-12 Odb.: Tibor Žebi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-79 Odb.: Tibor Žebi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-115 Odb.: Terézia Obertová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-59 Odb.: Ladislav Lisi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-93 Odb.: Ladislav Lisi
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-123 Odb.: Ladislav Lisi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-75 Odb.: Veronika Karasová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-196 Odb.: Jozef Karas
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-20 Odb.: Jozef Karas
Dod.: Obec Podhorany
24.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ľudovít Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Eva Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
1.50 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-16 Odb.: Miroslav Michalka
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-91 Odb.: Štefan Ordög
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-54 Odb.: Juraj Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-33 Odb.: Agáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-141 Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-32 Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-27 Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-20 Odb.: Lýdia Tésiová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ľudovít Belica
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-53 Odb.: Anna Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-58 Odb.: Anna Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-18 Odb.: Terézia Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-56 Odb.: Monika Tulipánová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-184 Odb.: Helena Čuláková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-7 Odb.: Helena Čuláková
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-4 Odb.: Margita Bodiová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-211 Odb.: Štefan Vincúr
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-106 Odb.: Mária Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-52 Odb.: Mária Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-148 Odb.: Juraj Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-59 Odb.: Anna Lendelová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-46 Odb.: Anna Lendelová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-215 Odb.: Margita Mrázeková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-9 Odb.: Margita Mrázeková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-37 Odb.: Margita Cigáňová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-64 Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-41 Odb.: Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-118 Odb.: Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-149 Odb.: Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-163 Odb.: Jozef Benďák
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-10 Odb.: Michal Molnár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ing.Rudolf Kvasňovský
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Miriam Karafová
Dod.: Obec Podhorany
625.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-117 Odb.: Mária Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-17 Odb.: Mária Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-70 Odb.: Helena Skalická
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-92 Odb.: Helena Skalická
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ing.Marián Ragas
Dod.: Obec Podhorany
3.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-194 Odb.: Margita Pánska
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-161 Odb.: Gertrúda Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-186 Odb.: Zuzana Bencová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-129 Odb.: Zuzana Bencová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-111 Odb.: Emerencia Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Šimon Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-18 Odb.: Vladimír File
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre Ľudový spevokol Žibrica Odb.: Ľudový spevokol ŽIBRICA
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre Spolok vinohradníkov Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre JDS Podhorany Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-192 Odb.: Agneša Žemberová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Natália Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ľudmila Lukáčová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-214 Odb.: Anna Šišková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-28 Odb.: Mária Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-183 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Hilda Polčíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Róbert Dobiaš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Žebi
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Martin István
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Bódi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Radoslav Benc
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miloš Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-205 Odb.: Anna Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Občianske združenie Podhoranček
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Alena Chalányiová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o kontrolnej činnosti Odb.: Obec Podhorany
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
230.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-19 Odb.: Anna Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Stanislav Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Juraj Strieženec TRIKOS
9800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-217 Odb.: Patrik Pavlovič
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-208 Odb.: Patrik Pavlovič
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Patrik Pavlovič
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Slovák
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jaroslav Koštál
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Magda Kucková
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Milan Tonka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Dobiaš
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Gál
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Valašek
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Róbert Belica
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ján Šály
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Henrich Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marek Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľuboš Benc
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Királ
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Pavol Čulák
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Katarína Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Igor Stanovič
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Michal Kalász
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Dušan Pudleiner
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Tulipán
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
50.33 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Anton Kucka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ing.Miroslav Gajdoš
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o partnerstve Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Emil Žembera
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Róbert Urik
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Bódi
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vladimír Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-16 Odb.: Vladimír Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Andrea Rojková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jana Štefáneková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-212 Odb.: Oľga Balejová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Stanislav Pavlík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Jankušíková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Viera Mažecová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jana Buchová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Pavol Desat
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľudovít Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zuzana Greštiaková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ján Gallo
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľudovít Belica
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-68 Odb.: Gejza Rácz
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi Odb.: Obec Podhorany
Dod.: HUMANA People to People Slovakia o.z.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o auditorskom overení ročnej účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Mandátna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: MEL Project s.r.o.
2000.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-46 Odb.: Imrich Benc
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o ochrane osobných údajov Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Pavol Halanda
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-64 Odb.: Eva Bellerová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ivan Desat
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ľuboš Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o dielo projektová dokumentácia rekonštrukcia KD M II etapa Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. arch. Ján Mezei
5350.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Henrieta Mészárošová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-106 Odb.: Mária Királová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-67 Odb.: Mária Királová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: RGL Sport Surfaces, s.r.o.
19983.48 €
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Disig a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
5.59 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: KNG service s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ERIGOM, s.r.o.
786301.20 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-140 Odb.: Eva Antalíková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-61 Odb.: Helena Capková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-51 Odb.: Veronika Kováčová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Asseco Solutions a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Poľovnícka spoločnosť ŽIBRICA BUČINA
Dod.: Obec Podhorany
126.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-246 Odb.: Stanislav Lauro
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-34 Odb.: Margita Cigáňová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: BFL s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-17 Odb.: Zoltán Molnár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: beger s.r.o.
150.00 €
Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzultačných a servisných služieb v rámci informačného systému wéčko Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ferdinand Žigo
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1400.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-31 Odb.: Katarína Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-88 Odb.: Eugen Nagy
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-202 Odb.: Eva Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí Odb.: Obec Podhorany
Dod.: LED-SOLAR s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-128 Odb.: Zuzana Bencová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ľudovít Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-201 Odb.: Jozef Belica
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-33 Odb.: Jozef Bódi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
950.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-207 Odb.: Milan Bodi
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-48 Odb.: Milan Bodi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-68 Odb.: Adriana Gavačová
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Miriam Belicová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-19 Odb.: Michal Kalász
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-94 Odb.: Hilda Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-65 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-113 Odb.: Hedviga Žitňanová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-17 Odb.: Helena Čibíková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.50 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.35 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-66 Odb.: Ivan Valentíny
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-193 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ľuboš Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-89 Odb.: Vojtech Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-209 Odb.: Vojtech Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-221 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-237 Odb.: Helena Kováčová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-230 Odb.: Anna Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-229 Odb.: Eva Jankušíková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-200 Odb.: Veronika Vaňová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-45 Odb.: Hedviga Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-131 Odb.: Peter Kišš
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Jozef Sklenár
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-13 Odb.: Július Šály
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-35 Odb.: Imrich Lisý
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-4 Odb.: Barbora Gálová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Miroslav Kučera Ing.
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-34 Odb.: Terézia Šišková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-138 Odb.: František Plachý
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-82 Odb.: Viera Gajdošová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-183 Odb.: Emerencia Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Dáša Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-67 Odb.: Irena Gažiová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-106 Odb.: Irena Gažiová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-49 Odb.: Hedviga Fusková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-204 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-197 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-47 Odb.: Agneša Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. arch. Ján Mezei
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-203 Odb.: Irena Ördögová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-82 Odb.: Monika Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-208 Odb.: Anna Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-138 Odb.: Tibor Košťál Ing.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-1 Odb.: Helena Bellerová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o poskytnutí návratnej pôžičky Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Občianske združenie ŽIBRICA
500.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Odb.: KOMENSKY, s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
9.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-219 Odb.: Rudolf Porubský
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-234 Odb.: Želmíra Filová JUDr.
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta Odb.: Želmíra Filová JUDr.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Ing.arch.Janka Privalincová
Dod.: Obec Podhorany
15100.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-156 Odb.: Oľga Muranová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-239 Odb.: Margita Bodiová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-172 Odb.: Anna Marhavá
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 94 Odb.: Branislav Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 135 Odb.: Tibor Levický
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Vojtech Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
612.50 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-32 Odb.: Terézia Lukáčová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-218 Odb.: Anna Vincúrová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Ján Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zámenná zmluva Odb.: Ivan Desat
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-38 Odb.: Viera Mažecová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-187 Odb.: Klaudia Kunová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Jana Gajdošová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: wbx, s.r.o.
468.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
100.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-78 Odb.: Jozef Belica
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jozef Belica
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-22 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-132 Odb.: Helena Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o nájme nebytového priestoru Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre JDS Podhorany Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 140 Odb.: Pavel Strapko
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre Spolok vinohradníkov Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre Dart Club Odb.: Dart Club Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-50 Odb.: Eva Kvasňovská
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-90 Odb.: Eva Kvasňovská
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Kristína Csicsaiová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Ing.Marián Ragas
Dod.: Obec Podhorany
3.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Juraj Kišš
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-1 Odb.: Branislav Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-47 Odb.: Juraj Baláži
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: MEKKA s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Matej Varga
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
5.59 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
5.59 €
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Odb.: Západoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Podhorany
100.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Ríms.-kat. cirkev, Farnosť sv. Gorazda
Dod.: Obec Podhorany
40.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: CESTY A STAVBY s.r.o.
14342.53 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Mária Michalková
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 36 Odb.: Eva Trsťanská
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 232 Odb.: Eva Trsťanská
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A-255 Odb.: Margita Pánska
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Pavol Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Dáša Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Mikula Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-76 Odb.: Adriana Bosáková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1-16 Odb.: Hugo Bihány
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Erich Špirk
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: UK - TEAM spol. s r.o.
7880.57 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Marta Uhrínová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o audítorskom overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Igor Chrenko
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jaroslav Desat
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Naďa Bedeová Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Renáta Špernogová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Zúdor
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Lucia Balážová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Alexander Machovec
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 141 Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 32 Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Július Korytár
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Bacskor
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: René Molnár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jaroslav Koštál
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Pavol Breče
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Západoslovenská distribučná
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Šulla Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ervín Weiss Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Valter Rojko
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marek Obert
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Košťál Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Királ
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Agáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Michaela Daňová Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zoran Kišš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Kompanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Júlia Koutunová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Stanislav Lauro
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Silvia Kóňová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ladislav Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Jelšic
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Helena Kissová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo č. 341/2017 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ELLIO spol. s r. o.
29998.76 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Kišš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marta Uhrínová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Roman Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Imrich Benc
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ing. Štefan Kiss
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Erika Kissová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Kučera Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Obecné siete s.r.o.
23994.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Norbert Kiss
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Sťahel
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Iveta Hrušková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Pľuta Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miloš Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Martin Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zdenko Pánsky
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: František Žebi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Drahomír Galbavý, MUDr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zoltán Bede
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Beáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Slavomíra Dušánková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zoltán Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Kučera Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Martin Cápay, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Adrián Mráz
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Imrich Benďák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Benďák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Iveta Hargašová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Alena Ragasová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Janette Turayová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Martin Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Kiss
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Richard Lisy
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Július Kiss
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Henrieta Mészárošová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: František Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Košťál
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Boris Ťažár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Andrej Benďák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Gejza Benďák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Božena Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Róbert Karlubík Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Bede, PaeDr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Antalíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Ördög
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Agneša Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Oľga Balejová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Viera Grófová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Milan Hodál, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Pánsky
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Dominik Lisy
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Filip Endrödy
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Rajmund Stolárik
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ing. Štefan Koritár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Škula
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Kapitánová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Karol Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb - balík služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Burda
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Bakyta
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Žebi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľuboš Ivančík
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Maroš Desat
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Matej Varga
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mariana Čeligová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Hugo Bihány
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tibor Fiksel
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Lucia Čanigová, Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Jaroš, Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ervín Weiss
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Tulipán, Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Patrik Tonka
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ladislav Kišš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Anna Grácová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Adrian Boháčik
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Švecová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Daniel Bihány
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Zuzana Bencová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miloš Benc
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Radoslav Benc
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Teodor Muran
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľubomír Hruboš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Martin Horecký
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mária Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Ľuboš Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Hrobár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Gertrúda Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Lukáš Vigaš
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Sabová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Mgr. Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Juraj Gál
Dod.: Obec Podhorany
312.50 €
Zmluva č. 330/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1100.00 €
Zmluva č. 212/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
650.00 €
Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzultačných a servisných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ferdinand Žigo
0.00 €
Zmluva č.43/2017 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
500.00 €
Zámenná zmluva č. 48/2017 Odb.: Eva Večerová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Martina Čentéšová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 93 Odb.: Simona Kolláriková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Zamat garden s.r.o.
5270.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokat. cirkev, farnosť sv. Gorazda
60.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: JUMBO SK s.r.o.
2982.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 46 Odb.: Mária Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Mária Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
13.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 10 Odb.: Michal Molnár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva č. 41/NR/2016 o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Okresný úrad Nitra
20000.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Miroslav Košťál
Dod.: Obec Podhorany
262.50 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Zuzana Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 214 Odb.: Adriana Šranková
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 51 Odb.: Terézia Šišková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 204 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 197 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 49 Odb.: Pavel Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 98 Odb.: Darina Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Michaela Šranková
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Hedviga Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 59 Odb.: Elena Valentínyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 8 Odb.: Anna Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 63 Odb.: Helena Vincúrová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 164 Odb.: Anna Kissová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 60 Odb.: Alena Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 66 Odb.: Ivan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 43 Odb.: Miroslav Michalka
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 30 Odb.: Mária Desatová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 62 Odb.: Eva Šebová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 39 Odb.: Vojtech Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 25 Odb.: Tibor Žebi
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 15 Odb.: Juraj Baláži
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 36 Odb.: Ivan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 66 Odb.: Ivan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o hudobnej produkcii Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Hudobná skupina Wekend
450.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2017 Odb.: Dart Club Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2017 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2017 Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac s.r.o.
300.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 254 Odb.: Terézia Brečová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 45 Odb.: Tatiana Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Ján Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Juraj Kišš
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Renáta Špernogová
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Renáta Špernogová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Vladimír Patrovič
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Helena Cibulová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Jaroslav Desat
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Jaroslav Desat
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: DHAP s.r.o.
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Erika Kissová
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Ing. Erika Kissová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Viera Grófová
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Viera Grófová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ervín Weiss
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Ervín Weiss
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Anna Grácová
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Anna Grácová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Beáta Lisyová
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Beáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Anna Kubíčková
Dod.: Obec Podhorany
13.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Juraj Belica
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv Odb.: Radoslav Bajzík
Dod.: Obec Podhorany
1437.50 €
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BFL s.r.o.
0.00 €
Zmluva č. 181/2016 o podmienkach výkonu stavebného dozoru Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Delta Inžiniering - Ing. Štefanka
1200.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Katarína Bencová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Erika Machová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 37 Odb.: Eva Bellerová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 22 Odb.: Ivan Valentíny
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 29 Odb.: Želmíra Filová JUDr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 -1 Odb.: Hugo Bihány
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 12 Odb.: Hugo Bihány
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 138 Odb.: František Plachý
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 250 Odb.: Mária Košťálová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 41 Odb.: Pavel Desat
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 188 Odb.: Veronika Vaňová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Lipčeyová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva č. 114811 08U01 o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 76 Odb.: Stanislav Lauro
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 101 Odb.: Gejza Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 55 Odb.: Katarína Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 21 Odb.: Vincent Kompan
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 26 Odb.: Anna Strapková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Zoltán Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Magdaléna Laurová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Anna Grácová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: DHAP s.r.o.
119037.35 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Anna Hambálková
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Katarína Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Juraj Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Juraj Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 86 Odb.: Imrich Ment
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Barbora Gálová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Vladimír Lyžičiar
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
69.90 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ľudmila Lukáčová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 197 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 154 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 30 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2-14 Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 213 Odb.: Justína Benďáková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Silvia Kóňová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Benďáková Justína
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva č. 273/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
350.00 €
Kúpa priehradkového oceľového stožiaru Odb.: Wircom s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
500.00 €
Prenájom parcely 449/102 4m2 Odb.: Wircom s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
100.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Zmluva č. 255/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
Zmluva o užívaní objektu jedálne pri ZŠ Podhorany Odb.: Aquamaat spol. s r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 44 Odb.: Július Slovák
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva č. 34/2016 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1800.00 €
Zmluva o prenájme KD Sokolníky Odb.: Alexander Vigh Cirkus varieté Karlson
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo - Vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie II. etapa Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Aquamaat spol. s r.o.
198086.13 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Iveta Hargašová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Alexandra Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. arch. Ján Mezei
3600.00 €
Zmluva na umelecký výkon Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Hudobná skupina Pohoda
490.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Róbert Dobiaš
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 56 Odb.: Rudolf Porubský
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 57 Odb.: Mária Košťálová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 58 Odb.: Štefan Čelinák
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Matej Jánošík
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 189 Odb.: Štefan Ordög
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 53 Odb.: Mária Košťálová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 54 Odb.: Martin Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 43 Odb.: Pavel Ordögh Ing.
Dod.: Obec Podhorany
24.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 190 Odb.: Rozália Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 9 Odb.: Mária Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci; Kúpna zmluva Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok k Zmluve o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Slovák Peter
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Kučerová Mária
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva na autorské práva - Slovgram Odb.: Obec Podhorany
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Natália Lámiová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam Odb.: E.Trsťanská;G.Ramachová
Dod.: Obec Podhorany
430.05 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Ján Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s KO, DSO a NO Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Adrián Mráz
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jana Modrovičová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Filip Endrödy
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Rajmund Stolárik
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 92 Odb.: Helena Skalická
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 70 Odb.: Helena Skalická
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Odb.: Dart Club Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 229 Odb.: Eva Jankušíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Martin Šuška
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Mária Kováčová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dodatok Ponuka E.Benefit Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Janette Turayová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného systémového certifikátu a služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Disig a.s.
103.20 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Zuzana Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dodatok k licenčnej zmluve na archivačný systém miest zosnulých Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Pavol Halanda
85.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Marína Cigáňová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
29.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Bádice
Dod.: Obec Podhorany
1.13 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
14.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
14.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 112 Odb.: Cecília Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 18 Odb.: Cecília Bedeová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Pozemkové spoločenstvo Urbár Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Slavomíra Dušánková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Slavomíra Dušánková
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Mária Fedrová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 64 Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Občianske združenie ŽIBRICA
3450.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Vojtech Lipčey
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo č. 122/2015 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Peter Fülöp
21143.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Dávid Valentíny
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Jozef Bódi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 123 Odb.: Mária Kajanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva č. 100/POD-ZD2-25/15 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Miroslav Cibula
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Miroslav Michalka MITA
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Július Šály
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 14 Odb.: Adolf Němec
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Kristína Csicsaiová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 222 Odb.: Zuzana Desatová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Sabína Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Zuzana Desatová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Henrich Kolár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Flora servis group s.r.o.
6394.87 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Július Šály
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Patrícia Hrutková
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie CVČ Odb.: Ríms.-kat. cirkev, Farnosť sv. Gorazda
Dod.: Obec Podhorany
20.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 61 Odb.: Mária Bekényiová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme nebytového priestoru Odb.: COOP Jednota Nitra, SD
Dod.: Obec Podhorany
16.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Báreková Eva
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva č. 259/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry podľa VZN č. 2/2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
600.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Belicová Helena
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Bekényiová Agáta
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18000.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Vincent Kompan
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam
80.40 €
Zmluva č. 230/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
600.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 213 Odb.: Pavol Desat
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Zuzana Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Kvetoslava Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 43 Odb.: Mária Paláčková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Phong Nguyen Van
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Anna Gálová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie PHSR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: PROUNION a.s.
500.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Mária Fedrová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Patrik Pavlovič
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Machová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20155121_Z - stravné lístky Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1291.45 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 21 Odb.: Vincent Kompan
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 101 Odb.: Gejza Korytár
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 119 Odb.: Gejza Korytár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2007 Odb.: Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Eva Gužalová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Zoltán Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Eva Pacovská
Dod.: Obec Podhorany
3.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Oľga Balejová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o spolupráci Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 38 Odb.: Pavol Desat
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 184 Odb.: Gabriela Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 42 Odb.: Ing. Štefan Lisý
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 185 Odb.: Ing. Štefan Koritár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: ESTIM
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Štefan Sťahel
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Sťahel
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 40 Odb.: Elena Hambálková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 171 Odb.: Anna Gálová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 4 Odb.: Barbora Gálová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Barbora Gálová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Miroslav Kučera Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miroslav Kučera Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Phong Nguyen Van
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ján Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Marián Zúdor
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Zúdor
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Základná škola
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Základná škola
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Alena Ragasová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Alena Ragasová Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam Odb.: E.Trsťanská;G.Ramachová
Dod.: Obec Podhorany
430.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Soňa Ťažárová
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Soňa Ťažárová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Imrich Benc
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Imrich Benc
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Iveta Hrušková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Erich Špirk
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Miloš Kuťka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Július Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Štefan Čelinák
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Štefan Čelinák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Róbert Karlubík Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Róbert Karlubík Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Pľuta Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Eva Antalíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Peter Šulla Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Peter Šulla Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Vladimír Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Vladimír Košťálik
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Marián Mikula Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Marián Mikula Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Tomáš Čaniga Ing.
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Tomáš Čaniga Ing.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Gejza Benďák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Jozef Jelšic
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Jozef Jelšic
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Patrik Tonka
Dod.: Obec Podhorany
507.86 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Patrik Tonka
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Maroš Desat
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo č. 01/02/2015 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Safetech - Ing. Matúška
54.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Kvetoslava Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
51.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Mária Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Eva Bačárová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2007 Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 1/2007 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 196 Odb.: Mária Fazekašová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 160 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 104 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 72 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 3 Odb.: Rozália Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o umiestnení zariadenia optickej siete Odb.: Obecne siete s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
1800.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 149 Odb.: Mgr. Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 118 Odb.: Mgr. Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 41 Odb.: Mgr. Monika Lenghardtová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ján Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Vladimír Breče
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: ZSE Energia a.s.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva č. 80/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
8000.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Obecné siete s.r.o.
10000.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Mária Fedrová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva č. 100213 08U01o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
40000.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Gejza Korytár
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 164 Odb.: Anna Kissová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Mária Bekényiová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Gejza Korytár
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Odb.: Obec Podhorany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Beáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dodatok č. 1 - Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Zmluva o užívaní siete Odb.: Obecne siete s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: AOUASTAV, a.s.
68743.15 €
Prenájom KD - Sokolníky Odb.: Peter Slovák
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo na dodávku Bezp. projektu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: EDUCAPLAY,s.r.o.
150.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Mária Mentová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: DOVOTEX - Dezider Vágo
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo č. 6/2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: FoArch spol. s r.o.
1150.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Eva Pacovská
Dod.: Obec Podhorany
3.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Anna Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Lukáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Prenájom KD - Sokolníky Odb.: Jozef Bódi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb - audit Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1000.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Helena Belicová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 28 Odb.: Helena Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 181 Odb.: Ing. Štefan Kiss
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o dielo č.7/2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: SVS Nitra s.r.o.
22500.00 €
Zmluva o výpožičke č. 1517.2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
Zmluva č. 12/2014 o poskytnutí dotácie na obnovu NKP Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
500.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 48 Odb.: Ladislav Lisi
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Machová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: MEKKA s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Safetech - Ing. Matúška
45.00 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam
80.40 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Renáta Špernogová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Ľudovít Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Odb.: Mesto Nitra
Dod.: Obec Podhorany
40.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ Odb.: Mesto Nitra
Dod.: Obec Podhorany
40.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 72 Odb.: Ing. Pavol Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Lýdia Tésiová
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Peter Sklenár
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva č. 234/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
600.00 €
Zmluva č. 269/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
300.00 €
Zmluva o nájme umiestnenie reklamných tabúl Odb.: Maslen s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Mária Fedrová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie č. UVSR - 731/2014 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
12135.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 19 Odb.: Anna Desatová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 145 Odb.: Ing. Pavol Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 72 Odb.: Ing. Pavol Kováč
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Dodatok č. 2, Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Dodatok č.1, Nájomná zmluva Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 10 Odb.: PaedDr. Jozef Bede
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 11 Odb.: Hilda Polčíková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriel Csicsai
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 44 Odb.: František Plachý
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 191 Odb.: Mária Dobiašová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 6 Odb.: Ing. Tibor Košťál
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 12 Odb.: Ing. Pavol Kúdela
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 46 Odb.: Eva Pavlíková
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 47 Odb.: Miroslav Košťál
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 81 Odb.: Pavel Királ
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 145 Odb.: Pavel Királ
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 211 Odb.: Monika Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 175 Odb.: Monika Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 182 Odb.: Monika Urbanová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 -165 Odb.: Ladislav Kišš
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 162 Odb.: Eva Slosjárová,Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 168 Odb.: Peter Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 167 Odb.: Jozef Korytár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 166 Odb.: Miroslav Kováč
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 26 Odb.: Agáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Príkazná zmluva č. NR/37/2013/PL Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
0.00 €
Príkazná zmluva č. NR/37/2013/EL Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
0.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Mária Fedrová
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ľudovít Hambálek
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Podhorany
800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
830.00 €
Kúpna zmluva - združená kanalizačná prípojka Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ladislav Kišš
2003.50 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Terézia Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
13.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 18 Odb.: Terézia Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Edita Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Helena Čuláková
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Dodatok k zmluve o spolupráci č. 503/2009/Ob Odb.: ENVI - PAK a.s.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 113 Odb.: Hedviga Žitňanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 50 Odb.: Hedviga Žitňanová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Silvia Mikulová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Peter Gáll
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: ESTIM
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o prenose čísla Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o prenose čísla Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme VSM Odb.: Blanka Ivančíková
Dod.: Obec Podhorany
15.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Machová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: SVS Nitra s.r.o.
16500.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 39 Odb.: Eva Pavlíková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo č. 01/09/2013 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: G+G PROJEKT spol.s r.o.
1000.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Viliam Špirk
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 27 Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Podhorany
50.00 €
Zmluva o dielo č. 08/1/VO/2013 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Vladimír Hruška NITROS
35567.57 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Terézia Fülöpová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Hromadná licenčná zmluva SOZA Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam
80.40 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Hudobná skupina Žochári
450.00 €
Zmluva č. 847 275 004-6-2013 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ŽSR Bratislava
250.00 €
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 66200009 (Envi-Geos s.r.o.) Odb.: ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BP BAU s.r.o.
13608.86 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Matúš Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o dielo 8/7/2013 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Peter Andrášik - Združenie PAŤAN
28500.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb - audit Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1200.00 €
Zmluva o užívaní objektu Odb.: Obnova s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmlva o dielo č. 13/2013 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ELLIO spol. s r. o.
19999.20 €
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2013 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15000.00 €
Zmluva o prenájme plochy pre reklamné účely Odb.: Wircom s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
200.00 €
Zmluva č. 94184 08U01 o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
20000.00 €
Zmluva o prenájme plochy na reklamné účely Odb.: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING Nitra
Dod.: Obec Podhorany
100.00 €
Zmluva o dielo č. 2013/003 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Aquamaat spol. s r.o.
3876.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci (dodávka ovocia MŠ) Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci (dodávka ovocia MŠ) Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Peter Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
19.99 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Urbárska spoločnosť Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o reklame Odb.: COOP Jednota Nitra, SD
Dod.: Obec Podhorany
30.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jolana Mentová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Martin Šuška
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Marek Žebi
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva č. 57/2013 o poskytnutí dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitr. kraja Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1800.00 €
Zmluva o dielo "Podhorany - obecná kanalizácia, II.stavba" Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ekostavby s.r.o.
21201.58 €
Zmluva o prenájme nehnuteľností Odb.: Neformálna skupina občanov
Dod.: Obec Podhorany
1.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 125 Odb.: Jozef Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 176 Odb.: Jozef Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 75 Odb.: Veronika Karasová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Veronika Karasová
Dod.: Obec Podhorany
17.69 €
Zmluva č. 37/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
300.00 €
Zmluva č. 126/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10000.00 €
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 125 Odb.: Rozália Vaňová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Jozef Vaňo
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 91 Odb.: Marta Vlasáková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Štefan Sťahel
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Dáša Ladányiová
Dod.: Obec Podhorany
871.20 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 88 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 51 Odb.: Veronika Šišková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 35 Odb.: Eva Trsťanská
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 221 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 121 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 22 Odb.: Magdaléna Tóthová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 241 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 183 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: JUDr.PaedDr.Ivan Pecník, PhD., MBA
300.00 €
Zmluva o diele - vykonanie odbornej prehliadky Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Milan Zuberec
300.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 6 Odb.: Anna Vidiečanová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 5 Odb.: Anna Vidiečanová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 36 Odb.: Helena Levická
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 5 Odb.: Veronika Kiššová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 26 Odb.: Agáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Agáta Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
28.52 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 169 Odb.: Valéria Bicková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 65 Odb.: Ing. Marián Szórád
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
830.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 65 Odb.: Andrej Candrák
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Andrej Benďák
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: O 2
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: O 2
0.00 €
Zmluva o zriadení vecných bremien Odb.: ZSE Energia a.s.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo "Rekonštukcia sociálnych zariadení - ZŠ Podhorany" Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Vladimír Hruška NITROS
22098.14 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 42 Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 27 Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 95 Odb.: Tomáš Koštial
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Natália Stanovičová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Nájomná zmluva č. 847 275 002-6-2012 (Horná studňa) Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Železnice Slovenskej republiky
38.25 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 142 Odb.: Marta Liková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 141 Odb.: Marta Liková
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/Obch - 9/07 - NR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Veolia Transport Nitra a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Marek Žebi
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok č. 3 k zmluve č.: 66200009 Odb.: ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. MK-7283/2012/1.1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Občianske združenie ŽIBRICA
3882.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Marián Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: František Stanovič
0.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Štefan Lisý
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 41 Odb.: Eva Slosjárová,Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 162 Odb.: Eva Slosjárová,Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Eva Slosjárová,Mgr.
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľovov poistného Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Zmluva o využívaní elektronických služieb Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Všeobná zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Zoltán Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Martin István
0.00 €
Zmluva o dielo - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry na zaniknutom kostole Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Obnova s.r.o.
16210.88 €
Archeologický výskum - Zaniknutý kostol sv. Michala Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Pamiatkový úrad SR
1500.00 €
Dodatok k dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve č. 6300142263 o dodávke plynu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Martina Balážová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 21 Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme KD-Sokolníky Odb.: Miloš Bojsa
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o dielo "Revitalizácia obecného prameňa Horná studňa" Odb.: Obec Podhorany
Dod.: BP BAU s.r.o.
5487.29 €
Zmluva o poskytovaní služieb - audit Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ing. Helena Blehová
1200.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 142 Odb.: Irena Valentínyová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Kameňolomy a štrkopieskovne a.s.
4152.40 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B - 22 Odb.: Martin Fülöp
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Pardon s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Terézia Molnárová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Medical Products s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 33 Odb.: Ladislav Košťál
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Peter Žebi
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Hedviga Žitňanová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Margita Cigáňová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: wbx, s.r.o.
150.00 €
Zhotovenie a montáž plast. okien na KD-S Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Incodec s.r.o.
3436.33 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Václav Matulík
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-3 Odb.: Alojz Lacuška
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve 66200009 Odb.: ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Nájomná zmluva k pozemku p.č. 246 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podhorany
1.00 €
Nájomná zmluva k pozemku p.č. 204 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podhorany
1.00 €
Zmluva č. 15/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
200.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
100.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Vilma Lyžičiarová
Dod.: Obec Podhorany
17.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Norbert Kiss
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č.:MK-7283/2012/1.1 Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
15000.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Breče, Bede
2380.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
250.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 173 Odb.: Michal Kalász
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: BEL - TRADE s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Zoltán Bede
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Gabriela Lisyová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 30 Odb.: Gertrúda Korytárová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Kristína Csicsaiová
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva Odb.: Materská škola
Dod.: Ing. Viliam Kompas
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Ing. Viliam Kompas
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Environmentálny fond
3850.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 31 Odb.: Želmíra Benďáková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 217 Odb.: Anna Čelináková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 141 Odb.: Irena Valentínyová
Dod.: Obec Podhorany
6.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 194 Odb.: Eva Meszárošová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme KD - Sokolníky Odb.: Vladimír Patrovič
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-2 Odb.: Terézia Vincúrová
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 66 Odb.: Dušan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 36 Odb.: Dušan Korytár
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 146 Odb.: Jozef Korytár
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 1 - 74 Odb.: Helena Mikulášiková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 65 Odb.: Ing. Marián Szórád
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Zmluva o prenájme MSM Odb.: Ing. Marián Szórád
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta 2 - 174 Odb.: Ladislav Farkaš
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta A - 32 Odb.: Terézia Mládeková
Dod.: Obec Podhorany
12.00 €
Zmluva o prenájme hrobového miesta B-23 Odb.: Gerald Koutun
Dod.: Obec Podhorany
18.00 €
Zmluva o prenájme Odb.: Urbárska spoločnosť Mechenice
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Zmluva o prenájme Odb.: Vojtech Lipčey
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Zmluva o prenájme Odb.: Globaltex s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
10.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Podhorany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ing. Peter Bengyák
Dod.: Obec Podhorany
1170.00 €
Zmluva o prenájme Odb.: Peter Žebi
Dod.: Obec Podhorany
34.00 €
Virtuálny cintorín Odb.: Obec Podhorany
Dod.: Pavol Halanda
85.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: ENVI - GEOS Nitra s.r.o.
Dod.: Obec Podhorany
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Futbalový klub Podhorany
Dod.: Obec Podhorany
2600.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku
Dod.: Obec Podhorany
830.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne