Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Oznámenie-výruby

 14.08.2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
 


Číslo konania:  98/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany, kat. územie: Sokolníky a Mechenice.
Plánovaný rozsah výrubu:  vŕba, topoľ, jelša, orech, agát - cca 700 ks
Parcelné čísla dotknutých pozemkov: 349 (k.ú. Mechenice); 371/1, 449/1 (k.ú. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu:  od 01.04.2012 do 15.04.2012; od 01.09.2012 do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

Číslo konania: 100/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2 ks vŕba, 3 ks jaseň
Parcelné číslo pozemku: 277/4 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.skČíslo konania: 101/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: orech
Parcelné číslo pozemku: 258 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 311/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: smrek pichľavý
Parcelné číslo pozemku: 462/6 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 326/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa (2 ks)

Parcelné číslo pozemku: 1 (kat. úz. Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie:  7.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 346/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu:  orech vlašský - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 360/6 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 397/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších  predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: tuje - 6 ks

Parcelné číslo pozemku: 127 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 31.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 58/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: javor mliečny - 2 ks

Parcelné číslo pozemku: 191/2 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 67/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: tuja smaragdová - 5 ks

Parcelné číslo pozemku: 274/30  (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 94/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: smrek  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 9 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 306/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 225/12  (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2015

Dátum zverejnenia informácie: 25.09.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 211/2015

Predmet konania: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: strieborná jedlička

Parcelné číslo pozemku: 274/7 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2015

Dátum zverejnenia informácie:16.03.2015 

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 99/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  krovité porasty 
Parcelné číslo pozemku: 726/1; 726/2; 726/3; 727/1  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 147/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 225/12 k.ú. Sokolníky); agát (parc.č. 462/55 k.ú Sokolníky); lipa (parc.č. 127 k.ú.Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 29.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 452/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 49/1 k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 126/2017

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: tuja (parc.č. 127, k.ú. Mechenice); duglaska tisolistá (parc. č. 275, k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 541/2017

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  smrek
Parcelné číslo pozemku: 239/4 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 31.8.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 555/2017

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  náletové dreviny (agát, topol, hloh)
Parcelné číslo pozemku: 205/5, 205/6, 205/8 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 8.9.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 118/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  jablone, hrušky, čerešne, agáty, hraby, malinčie
Parcelné číslo pozemku: 1182/3, 1182/5, 1182/9, 1182/10,1184/5, 1186/4, 1186/7, 1186/12, 1186/15  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo konania: 139/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  opadavé listnané stromy (pajeseň žliazkatý)
Parcelné číslo pozemku: 194/2, 193/21 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 21.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo konania: 301/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  jablone, hrušky, čerešne, agáty, hraby, malinčie
Parcelné číslo pozemku: 1182/3, 1182/5, 1182/9, 1182/10,1184/5, 1186/4, 1186/7, 1186/12, 1186/15  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 05.04.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 460/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  topoľ osikový, agát biely, javor poľný, zmes krovín(hloh, trnka)
Parcelné číslo pozemku: 849/1-účelová komunikácia, lesná cesta  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 24.05.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 819/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  smrek (ihličnan)
Parcelné číslo pozemku: 62/2 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 27.09.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_______________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 830/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Jaseň
Parcelné číslo pozemku: 160/2 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 04.10.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_______________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 323/2019

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Agát biely (5),Jabloň planá (3),Hruška obyčajná (4), Čerešňa višňová (2), Čerešňa vtáčia (2),

                                               Pajaseň žliazkatý (3), Krovité porasty - hloh obyčajný (15m2), ruža šípová (20m2)

Parcelné číslo pozemku: 736/56 a 736/84 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 747/2019

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Topol osikavý

Parcelné číslo pozemku: 112/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 02.09.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 862/2019

Žiadateľ: Štefan Sťahel, Pod Plieškou 5, Dražovce

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks orech

Parcelné číslo pozemku: 260 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 15.10.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 908/2019

Žiadateľ: Miloš Bojsa, Sokolníky 56, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks smrek

Parcelné číslo pozemku: 225/18 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 1022/2019

Žiadateľ: MŠ Podhorany, Sokolníky 215, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks javor, 1 ks borovica, 2 ks breza, 6 ks tuja, 1 ks lipa, krovitý porast krušpán a okrasný javor 

Parcelné číslo pozemku: 191/2 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 1030/2019

Žiadateľ: Katarína Fülöpová, Sokolníky 227, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks smrek, 1 ks jedľa 

Parcelné číslo pozemku: 449/54 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 04.12.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 57/2020

Žiadateľ: Milan Vincúr, Sokolníky 3, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks jaseň 

Parcelné číslo pozemku: 198 , 227/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 20.01.2020

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne