Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Oznámenie-výruby

 14.08.2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
 
Číslo konania: 118/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  jablone, hrušky, čerešne, agáty, hraby, malinčie
Parcelné číslo pozemku: 1182/3, 1182/5, 1182/9, 1182/10,1184/5, 1186/4, 1186/7, 1186/12, 1186/15  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo konania: 139/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  opadavé listnané stromy (pajeseň žliazkatý)
Parcelné číslo pozemku: 194/2, 193/21 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 21.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo konania: 301/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  jablone, hrušky, čerešne, agáty, hraby, malinčie
Parcelné číslo pozemku: 1182/3, 1182/5, 1182/9, 1182/10,1184/5, 1186/4, 1186/7, 1186/12, 1186/15  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 05.04.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 460/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  topoľ osikový, agát biely, javor poľný, zmes krovín(hloh, trnka)
Parcelné číslo pozemku: 849/1-účelová komunikácia, lesná cesta  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 24.05.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 819/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  smrek (ihličnan)
Parcelné číslo pozemku: 62/2 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 27.09.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_______________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 830/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Jaseň
Parcelné číslo pozemku: 160/2 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2019
Dátum zverejnenia informácie: 04.10.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_______________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 323/2019

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Agát biely (5),Jabloň planá (3),Hruška obyčajná (4), Čerešňa višňová (2), Čerešňa vtáčia (2),

                                               Pajaseň žliazkatý (3), Krovité porasty - hloh obyčajný (15m2), ruža šípová (20m2)

Parcelné číslo pozemku: 736/56 a 736/84 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 747/2019

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  Topol osikavý

Parcelné číslo pozemku: 112/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 02.09.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 862/2019

Žiadateľ: Štefan Sťahel, Pod Plieškou 5, Dražovce

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks orech

Parcelné číslo pozemku: 260 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 15.10.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 908/2019

Žiadateľ: Miloš Bojsa, Sokolníky 56, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks smrek

Parcelné číslo pozemku: 225/18 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 1022/2019

Žiadateľ: MŠ Podhorany, Sokolníky 215, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks javor, 1 ks borovica, 2 ks breza, 6 ks tuja, 1 ks lipa, krovitý porast krušpán a okrasný javor 

Parcelné číslo pozemku: 191/2 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 1030/2019

Žiadateľ: Katarína Fülöpová, Sokolníky 227, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks smrek, 1 ks jedľa 

Parcelné číslo pozemku: 449/54 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2020
Dátum zverejnenia informácie: 04.12.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 57/2020

Žiadateľ: Milan Vincúr, Sokolníky 3, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks jaseň 

Parcelné číslo pozemku: 198 , 227/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 20.01.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 573/2020

Žiadateľ: Tibor a Slávka Vágai, Jurkovičova 5, 949 11 Nitra

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks jaseň  

Parcelné číslo pozemku: 193/30 (k.ú.Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 25.08.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne