•  

Oznámenie-výruby

 14.08.2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania: 673/2022

Žiadateľ: Ing.Jana Štefáneková

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  3ks Smrek

Parcelné číslo pozemku: 165/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 28.02.2023
Dátum zverejnenia informácie: 09.11.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 150/2022

Žiadateľ: Ladislav Bališ

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  3ks Smrek

Parcelné číslo pozemku: 281 (k.ú.Mechenice-verejné priestranstvo)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2022
Dátum zverejnenia informácie: 09.03.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 86/2022

Žiadateľ: Vladimír Lyžičiar

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Borovica

Parcelné číslo pozemku: 166/2 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2022
Dátum zverejnenia informácie: 31.01.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 903/2021

Žiadateľ: Marián Zúdor

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Orech 

Parcelné číslo pozemku: 449/13 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2022
Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________Číslo konania: 837/2021

Žiadateľ: Imrich Benc

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Orech

Parcelné číslo pozemku: 753/2 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________Číslo konania: 813/2021

Žiadateľ: Blažej Bekény

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks Orech, 2ks Čerešňa, 1ks Lipa, 1ks Breza, 1ks Hruška

Parcelné číslo pozemku: 49/1,2,,3,4, 274/30 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 15.10.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

____________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 812/2021

Žiadateľ: ZŠ Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Borovica

Parcelné číslo pozemku: 95/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 15.10.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 255/2021

Žiadateľ: Adam Dolejš

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks Orech a Jabloň

Parcelné číslo pozemku: 112/21 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 23.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 255/2021

Žiadateľ: Adam Dolejš

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks Orech a Jabloň

Parcelné číslo pozemku: 112/21 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 23.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 255/2021

Žiadateľ: Adam Dolejš

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks Orech a Jabloň

Parcelné číslo pozemku: 112/21 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 23.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 232/2021

Žiadateľ: Adriana Šranková

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  3ks Hruška

Parcelné číslo pozemku: 268/1 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2021
Dátum zverejnenia informácie: 15.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 218/2021

Žiadateľ: Ing.Róbert Karlubík

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Orech a 1 ks Lipa

Parcelné číslo pozemku: 129/2, 129/3 (k.ú.Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 10.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 183/2021

Žiadateľ: Ing.Marián Ragas, Sokolníky 182, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks Smrek

Parcelné číslo pozemku: 158/3 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2022
Dátum zverejnenia informácie: 08.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_______________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 178/2021

Žiadateľ: Milan Gráfel, Sokolníky 104, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks orech a 1 ks hruška

Parcelné číslo pozemku: 10 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2022
Dátum zverejnenia informácie: 08.03.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

______________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 153/2021

Žiadateľ: Ing.Michal Bryndza, Bulharská 1260/32, 949 01  Nitra

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks jaseň 

Parcelné číslo pozemku: 193/46 (k.ú.Sokolníky
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2022
Dátum zverejnenia informácie: 25.02.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 133/2021

Žiadateľ: Obec Bádice, Obchodná 137/30, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1ks jaseň 

Parcelné číslo pozemku: 173/6 (k.ú.Bádice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2022
Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 57/2020

Žiadateľ: Milan Vincúr, Sokolníky 3, 951 46  Podhorany

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2ks jaseň 

Parcelné číslo pozemku: 198 , 227/1 (k.ú.Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 20.01.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 573/2020

Žiadateľ: Tibor a Slávka Vágai, Jurkovičova 5, 949 11 Nitra

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks jaseň  

Parcelné číslo pozemku: 193/30 (k.ú.Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 25.08.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 666/2020

Žiadateľ: Mgr.Petronela Muchová

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks orech

Parcelné číslo pozemku: 360/4 (k.ú.Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 08.10.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 685/2020

Žiadateľ: Milan Monček

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks hruška

Parcelné číslo pozemku: 278/15 (k.ú.Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 19.10.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 719/2020

Žiadateľ: Mgr.Marián Jaroš

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks čerešňa

Parcelné číslo pozemku: 730 (k.ú.Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 742/2020

Žiadateľ: Bc.Nora Tóthová

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks jabloň a 1 ks marhuľa

Parcelné číslo pozemku: 741/8 (k.ú.Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2021
Dátum zverejnenia informácie: 09.11.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 756/2020

Žiadateľ: Ing.Branislav Varga

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  1 ks čerešňa

Parcelné č&

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne