•  

Voľba členov rady školy do Rady školy pri Materskej škole Podhorany

 16.12.2022

Voľba členov rady školy pri Materskej škole Podhorany

Vážení rodičia žiakov materskej školy v Podhoranoch,  ako starostka obce Podhorany Vás prosím o pomoc pri organizácii volieb do Rady školy pri MŠ Podhorany. Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa rada školy zriaďuje aj v predškolských zariadeniach.  Rada školy je iniciatívny a poradný orgán ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. Zodpovednosť za jej riadne fungovanie má zriaďovateľ školy, v našom prípade obec Podhorany. Vzhľadom na to, že v súčasnosti rada školy pri MŠ Podhorany už niekoľko mesiacov neexistuje, považujem za nanajvýš potrebné tento stav napraviť. Prosím Vás teda o spoluprácu pri uskutočnení volieb zástupcov rodičov. Voľby sa uskutočnia v pondelok 19.12.2022 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu Podhorany. Volieb sa zúčastní jeden zákonný zástupca za každú rodinu, ktorá má deti v MŠ Podhorany. Prosím Vás tiež o zaslanie návrhov kandidátov do rady školy na mailovú adresu obecpodhorany@wircom.sk, a to najneskôr do pondelka 19.12.2022 do 12.00 hod. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať mailom na uvedenú adresu alebo telefonicky  - 0904997679. Ďakujem vám za pochopenie a ústretovosť.

                                                                  

                                                                                                                        Lucia Kuťková 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne