•  

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 24.11.2022

STAROSTKA OBCE PODHORANY – Mgr. Magdaléna  Bogyová

                                                                                       P O Z V Á N K A

  V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Podhoranoch, ktoré sa uskutoční:

     dňa  28.11.2022  o 15.00 hod.   v zasadacej miestnosti

Obecného úradu v Podhoranoch           

1. Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f) Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.

5. Zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri ZŠ a do Rady školy pri MŠ

6. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2022.

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Zriadenie komisií, (určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov).

9. Určenie platu starostu obce a odmien poslancov.

10. Diskusia.

11. Uznesenie.

12. Záver.

                                                                                                       Mgr. Magdaléna Bogyová

                                                                                                              starostka obce 


1 2

Úradné hodiny

Obecný úrad Podhorany je dňa 28.11.2022 (pondelok) zatvorený z dôvodu organizačných zmien.

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne