Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Kandidátna listina politickej strany pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 36 kB)

Vyhlásenie kandidáta politickej strany pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 35 kB)


Kandidátna listina politickej strany pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 34 kB)

Vyhlásenie kandidáta politickej strany pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 35 kB)


Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka politickej strany (DOCX, 29 kB)


◊ ◊ ◊


Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 31 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 31 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 31 kB)


Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 32 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 27 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 30 kB)

 
Splnomocnenie nezávislého kandidáta na doručenie kandidátnej listiny (DOCX, 28 kB)

 


Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) (PDF, 50 kB)