Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Zápis dieťaťa do MŠ 13.mája 2021

 03.05.2021

Oznam pre rodičov detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 plniť povinnú predškolskú prípravu

Na základe Z. z.  245/2008 § 28 ods. a (1) „Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie p o v i n n é.

Zápis do Materskej školy

    Riaditeľka Materskej školy v Podhoranoch oznamuje rodičom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude

                 dňa 13.5.2021 v budove MŠ Podhorany od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Ak bude počas podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav, alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti  s ochorením COVID-19, odporúčam, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

Poštou – na adresu: Materská škola, Sokolníky č. 215, 95146 PODHORANY

E mailom, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na : mspodhorany@wircom.sk

Osobne - v budove materskej školy Podhorany, Sokolníky č. 215 dňa 13. 5. 2021

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť priniesť už vytlačenú a vyplnenú žiadosť bude pripravené tlačivo v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať negatívny test na COVID-19.

     K zápisu je potrebné priniesť vyplnenú:

-  žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú oboma zákonnými zástupcami, ktorá je dostupná na webovom sídle Obce Podhorany - www.podhorany.sk

-  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní (podľa § 24 ods. 7 zák. č 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a § 3 ods. 3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

Zákonné podmienky:

  • Pre dieťa , ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné, podľa § 28a ods.1 zákonač.245/2008
  •  do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2021
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • zápis detí sa uskutoční bez detí
  • zákonný zástupca dieťaťa musí mať ochranné rúško, do budovy MŠ sa môže vstupovať len po jednom.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne