Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 07.04.2021

STAROSTKA OBCE PODHORANY –  Mgr.Magdaléna Bogyová

P O Z V Á N K A

         Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční:

dňa 14.04.2021

o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhorany

Program zasadnutia:

 1 -  Otvorenie zasadnutia

        voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu  

 2 -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  9.12.2020 a 11.02.2021

 3 -  Prerokovanie žiadosti Terézie Šiškovej – zámer prevodu nehnuteľnosti v k.ú.Sokolniky

 4 -  Prerokovanie žiadosti ZsDS v zast. Pavla Vargu - zámer prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Sokolníky

 5 - Žiadosť p.Pavla Strapka o prenájom pozemku v k.ú. Sokolníky

 6 - Žiadosť o novú cestnú komunikáciu v k.ú. Mechenice

 7 - Žiadosť p.PhDr.Ivana Tótha o stanovisko obecného zastupiteľstva

 8 - Návrh poslanca na zvýšenie platu starostke obce

  9 - Prerokovanie riešenia odvádzania vôd dažďovou kanalizáciou

10 - Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy

11 -  Rôzne (Zberný dvor)

12 -  Interpelácie poslancov

13  - Diskusia

14 - Uznesenie

15 -  Záver

                                                                                                     Mgr. Magdaléna Bogyová

                                                                                                                Starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

V dôsledku pandemickej situácie a nariadení RUVZ je obecný úrad v čase od 23.12.2020

do odvolania zatvorený pre osobné vybavovanie stránok. 

Komunikácia bude možná iba telefonicky (037/7785096, 0917/905819) alebo mailom 

(obecpodhorany@wircom.sk) v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne