•  

Profil verejného obstarávania

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ Obec Podhorany
Sídlo Mechenice 51
951 46 Podhorany
IČO 00308374
DIČ 2021102875
Štatutárny zástupca Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
Telefón 037/7785096
Fax 037/7785096
Email starosta@wircom.sk
Web www.podhorany.sk

ROK 2022

Predmet obstarávania:  Rekonštrukcia spálne a kancelárie v budove MŠ Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, Nitra

Hodnota zákazky: 15378,91 €

Číslo objednávky: 8/2022

_______________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Chodník pri ceste III/1664 v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: MANDUCH s.r.o. Topoľčianska 168/41, 956 11 Ludanice

Hodnota zákazky: 57546,73 €

Číslo zmluvy: 32/2022

_______________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Cronson s.r.o. Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Hodnota zákazky: 116676,26 €

Číslo zmluvy: 8/2022

_______________________________________________________________________

ROK 2021

Predmet obstarávania:  Oprava výtlačného kanalizačného potrubia cez rieku Nitra

Identifikácia úspešného uchádzača: EKOSTAVBY s.r.o. Chrenovská 14, Nitra

Hodnota zákazky: 31390,64 €

Číslo zmluvy: 10/2022

_______________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Oprava oporného múra v areáli ZŠ Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Štefan Grantá-murárske práce, 951 71  Velčice 3

Hodnota zákazky: 5,650 €

Číslo objednávky: 27/2021

________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Externý manažment (Vodozádržné opatrenia v obci Podhorany)

Identifikácia úspešného uchádzača: Manos consulting s.r.o.

Hodnota zákazky: 5,088€

Číslo zmluvy: 50/2021

________________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  PD pre stavebné povolenie "Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany"

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.Katarína Fronková-FMK group s.r.o.

Hodnota zákazky: 6,420€

Číslo objednávky: 11/2021

______________________________________________________________________

ROK 2020

_______________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vila v Podhoranoch v súčasnosti Materská škola

Identifikácia úspešného uchádzača: Mgr.art.Marek Repáň, Májová 438/19,013 06 Terchová

Hodnota zákazky: 4,140,- €

Číslo zmluvy: 62/2020

______________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Rekonštrukcia obecného rozhlasu  v obci  Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: BRIX elektrix, s.r.o., Hlavná 295/210, 027 21 Žaškov

Hodnota zákazky: 31 730,64 €

Číslo zmluvy: 43/2020

________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Úprava verejného priestranstva pri kostole  v obci  Podhorany - časť Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: Erigom, s.r.o., Martina Granca 13, 841 02  Bratislava

Hodnota zákazky: 20 280,94 €

Číslo zmluvy: 42/2020

________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Stavebný dozor k projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci  Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Bospod s.r.o., Ružindol 463, 919 61  Ružindol

Hodnota zákazky: 4200,00 €

Číslo zmluvy: 24/2020

__________________________________________________________________________________________________________

ROK 2019

___________________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Cesty a stavby s.r.o., Hydinárska 33/18

Hodnota zákazky: 32020,84 

Číslo zmluvy: 249/2019

___________________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu diela k projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: KETEB architekti s.r.o., Partizánska 49, 935 41  Tekovské Lužany

Hodnota zákazky: 6600,00 

Číslo zmluvy: 241/2019

________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania:  Husquarna RC 320Ts AWD

Identifikácia úspešného uchádzača: CHROME s.r.o., OZ Husquarna, Podzámska 3, 949 01  Nitra

Hodnota zákazky: 9250,00 

Číslo objednávky: 16/2019

________________________________________________________________

ROK 2018

__________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Renovácia parkiet v KD Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: Juraj Bačovský, SNP 541/90, 956 11  Ludanice

Hodnota zákazky: 3645,00 

Číslo objednávky: 37/2018

___________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: "Projektová dokumentáciaÚprava a tvorba verejných priestranstiev Podhorany Sokolníky"

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11  Nitra

Hodnota zákazky:3540,00 

25.07.2019 zrušené 

__________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Obnova elektroinštalácie v KD Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: Juraj Vöröš, Domovina 159/52, 951 44  Výčapy-Opatovce

Hodnota zákazky: 2185,08 

Číslo objednávky: 34/2018

___________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Izolácia základov KD Podhorany Sokolníky + povrchová úprava

Identifikácia úspešného uchádzača: Juraj Strieženec - TRIKOS, Rybany 170, 956 36  Rybany

Hodnota zákazky: 9800,00 

Číslo zmluvy: 175/2018

____________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Oplotenie škôlky - Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 05  Nitra

Hodnota zákazky: 2682,37 

Číslo objednávky: 33/2018

______________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3.etapa

Identifikácia úspešného uchádzača:ERIGOM, s.r.o., Martina Granca 13, 841 02  Bratislava

Hodnota zákazky: 786 301,20 

Číslo zmluvy: 109/2018

________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Obnova multifunkčného ihriska

Identifikácia úspešného uchádzača:RGL Sport Surfaces s.r.o., Koniarovce 5, 956 13  Koniarovce

Hodnota zákazky: 19.983,48 

Číslo objednávky: 22/2018

Číslo zmluvy:113/2018

__________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia KD Mechenice - 2.etapa

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.Arch.Ján Mezei, Párovská 13, 949 01  Nitra

Hodnota zákazky: 5.350,- 

Číslo zmluvy: 117/2018

________________________________________________________________________________________________

Predmet obstarávania: Územný plán obce Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.Arch.Janka Privalincová

Hodnota zákazky: 15.100,- 

Číslo zmluvy: 34/2018

__________________________________________________________________________________________________________

ROK 2017


Predmet obstarávania: Čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: JUMBO SK s.r.o., Rínok 337, 951 35 Veľké Zálužie

Hodnota zákazky: 2982 €

Číslo zmluvy: 40/2017


Predmet obstarávania: Revitalizácia verejného priestranstva

Identifikácia úspešného uchádzača: ZAMAT GARDEN s.r.o., Stummerova 1350, 955 01 Topoľčany

Hodnota zákazky: 5270 €

Číslo zmluvy: 43/2017


Predmet obstarávania: Odvodňovací kanál

Identifikácia úspešného uchádzača: JUMBO SK s.r.o., Rínok 337, 951 35 Veľké Zálužie

Hodnota zákazky: 4880,40 €

Číslo objednávky: 18/2017


Predmet obstarávania: Kamerový systém obce Podhorany

IdK 201entifikácia úspešného uchádzača: Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky: 23994,86 €

Číslo zmluvy: 144/2017


Predmet obstarávania: Dom smútku Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: ELLIO s.r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky:  29998,76 €

Číslo zmluvy: 153/2017


Predmet obstarávania: ZŠ Podhorany - jedáleň, ústredné kúrenie

Identifikácia úspešného uchádzača: UK - TEAM spol. s r.o., Sokolníky 138, 951 46 Podhorany

Hodnota zákazky: 7880,57 €

Číslo zmluvy: 191/2017


Predmet obstarávania: Oprava miestnych komunikácií

Identifikácia úspešného uchádzača: CESTY A STAVBY s.r.o., Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky: Za mostom: 7152,38 €, Pažiť: 7190,15 €

Číslo zmluvy: 205/2017

____________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne