•  

Aktuality

Výzva na zasielanie žiadostí k zmene územného plánu obce Podhorany do 31.8.2022

 02.06.2022

Obec Podhorany vyzýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali Žiadosť o zmenu územného plánu na Obecný úrad Podhorany v termíne do 31.08.2022. Po tomto termíne podané žiadosti nebudú akceptované.

Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov).

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania, ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené spracovateľovi Územno-plánovacej dokumentácie obce Podhorany, aby rozhodol, ktoré žiadosti budú alebo nebudú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne:

a) Poštou, na adresu:

Obecný úrad Podhorany

Mechenice 51

951 46 Podhorany

b) Osobne:

podateľňa obecného úradu

c) E-mailom:

obecpodhorany@wircom.sk


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12.30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne