Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Pozvánka s upraveným programom

 19.11.2020

Počas núdzového stavu  nie je možné zorganizovať zasadnutie obecného zastupiteľstva s účasťou obyvateľov štandardným spôsobom (podľa § 12 Zákona o obecnom zriadení).

STAROSTKA OBCE PODHORANY –  Mgr.Magdaléna Bogyová

                                                                                      P O Z V Á N K A

         Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční:

dňa 26.11.2020

o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhorany

Program zasadnutia:

 1 -  Otvorenie zasadnutia

        voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu  

 2 -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 17.09.2020

 3 -  Prejednanie žiadostí OZ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

 4 - Návrhy na schválenie upraveného VZN č.1/2020 – Sadzobník poplatkov, VZN č.2/2020

      o miestnych daniach, VZN č. 3/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č.3/2019 o miestnom poplatku

      za KO a DSO

  5 - Vyjadrenie obecného zastupiteľstva obce Podhorany k žalobe HK

  6 - Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 

      distribučná, a.s. spolu so stanovením sumy jednorazovej odplaty

 7 - Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti a stanovenie ceny (uznesenie č.41/5/2020 bod A)

 8 - Prejednanie Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2019

 9 - Príkaz na vykonanie inventarizácie

10 - Výsledok auditu za rok 2019

11 -  Rôzne

12 -  Interpelácie poslancov

13  - Diskusia

14 - Uznesenie

15 -  Záver

                                                                                                     Mgr. Magdaléna Bogyová

                                                                                                                Starostka obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Dňa 1.12.2020 (utorok) je obecný úrad z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorený. 

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne