Obec Podhorany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 17.09.2020

 10.09.2020

STAROSTKA OBCE PODHORANY –  Mgr.Magdaléna Bogyová

                                                                               P O Z V Á N K A

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ktoré sa uskutoční

dňa 17.09.2020 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome Sokolníky v Podhoranoch

Program zasadnutia:

 1 -  Otvorenie zasadnutia

        voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu  

 2 -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 18.06.2020

 3 -  Správa finančno-hospodárskej komisie a komisie verejného poriadku a životného prostredia

      o stave realizácie kanalizačných prípojok a stave úhrad za používanie kanalizácie v obci

 4 - Návrh na schválenie upraveného VZN č.1/2020 – Sadzobník poplatkov

 5 -  Prejednanie návrhu na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania

 6 - Žiadosť p. Terézie Šiškovej o odkúpenie obecného pozemku

 7 – Prejednanie žiadosti ZSDIS v zast.p.Vargu (trafostanica)

 8 -   Zosumarizovanie stavu investičných činností rozpočtu

- Plocha pred kostolom

              - Chodník KD – Slovák

              - Rozhlas

 9 - Možnosti revitalizácie a využitia plochy pod viaduktom

10 -  Rôzne

11 -  Interpelácie poslancov

12  - Diskusia

13 - Uznesenie

14 - Záver

                                                                                                     Mgr. Magdaléna Bogyová

                                                                                                                Starostka obce  


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Odber noviniek

Bannery

Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne Odkaz sa otvorí v novom okne

Mapa COVID-19

Odkaz sa otvorí v novom okne