Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Oznámenie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
 


Číslo konania:  98/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany, kat. územie: Sokolníky a Mechenice.
Plánovaný rozsah výrubu:  vŕba, topoľ, jelša, orech, agát - cca 700 ks
Parcelné čísla dotknutých pozemkov: 349 (k.ú. Mechenice); 371/1, 449/1 (k.ú. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu:  od 01.04.2012 do 15.04.2012; od 01.09.2012 do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

Číslo konania: 100/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2 ks vŕba, 3 ks jaseň
Parcelné číslo pozemku: 277/4 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

 Číslo konania: 101/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: orech
Parcelné číslo pozemku: 258 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 311/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: smrek pichľavý
Parcelné číslo pozemku: 462/6 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 326/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa (2 ks)

Parcelné číslo pozemku: 1 (kat. úz. Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie:  7.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 346/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu:  orech vlašský - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 360/6 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 397/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších  predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: tuje - 6 ks

Parcelné číslo pozemku: 127 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 31.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 58/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: javor mliečny - 2 ks

Parcelné číslo pozemku: 191/2 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 67/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: tuja smaragdová - 5 ks

Parcelné číslo pozemku: 274/30  (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 94/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: smrek  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 9 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 306/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 225/12  (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2015

Dátum zverejnenia informácie: 25.09.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 211/2015

Predmet konania: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: strieborná jedlička

Parcelné číslo pozemku: 274/7 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2015

Dátum zverejnenia informácie:16.03.2015 

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 99/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  krovité porasty 
Parcelné číslo pozemku: 726/1; 726/2; 726/3; 727/1  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 147/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 225/12 k.ú. Sokolníky); agát (parc.č. 462/55 k.ú Sokolníky); lipa (parc.č. 127 k.ú.Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 29.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 452/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 49/1 k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 126/2017

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: tuja (parc.č. 127, k.ú. Mechenice); duglaska tisolistá (parc. č. 275, k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 541/2017

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  smrek
Parcelné číslo pozemku: 239/4 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 31.8.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 555/2017

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  náletové dreviny (agát, topol, hloh)
Parcelné číslo pozemku: 205/5, 205/6, 205/8 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 8.9.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 118/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  jablone, hrušky, čerešne, agáty, hraby, malinčie
Parcelné číslo pozemku: 1182/3, 1182/5, 1182/9, 1182/10,1184/5, 1186/4, 1186/7, 1186/12, 1186/15  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo konania: 139/2018

Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  opadavé listnané stromy (pajeseň žliazkatý)
Parcelné číslo pozemku: 194/2, 193/21 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2018
Dátum zverejnenia informácie: 21.02.2018
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zoznam aktualít

Výsledky z odbornej degustácie vín
Oznámenie o strategickom dokumente
Pozvánka na výstavu vín
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice
Pozvánka
Pozvánka na výstavu vín Vinohradníckeho spolku Čifáre
Oznam
MUDr. Uramová
Upozornenie OR PZ pre seniorov
Usmernenie
Usmernenie OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Západoslovenská distribučná a.s.
Výzva na okliesnenie konárov
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny