Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa od 8,00 hod. dňa 22. júna 2017 až do odvolania.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zoznam aktualít

Oznam
Vývoz plastov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia
Upozornenie
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny