Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Zmluvy 2012

Zmluvy
2012
pdf Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf Zmluva č. 2/2012 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 66200009 (ENVI GEOS Nitra s.r.o)
pdf Licenčná zmluva č. 4/2012
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 5/2012
pdf Kúpna zmluva č. 6/2012 medzi Ing. Peter Bengyákom a Obcou Podhorany
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č.zmluvy 9406071090
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 8/2012
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 9/2012
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 10/2012
pdf Zmluva č. 11/2011 o prenájme hrobového miesta č. B 23
pdf Zmluva č. 12/2012 o prenájme hrobového miesta č. A 32
pdf Zmluva č. 13/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 174
pdf Zmluva č. 14/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 15/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 65
pdf Zmluva č. 16/2012 o prenájme hrobového miesta č. 1 - 74
pdf Zmluva č. 17/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 146
pdf Zmluva č. 18/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 36
pdf Zmluva č. 19/2012 o prenájme hrobového miesta č. 1 - 66
pdf Zmluva č. 20/2012 o prenájme hrobového miesta č. B - 2
pdf Zmluva č. 21/2012 o prenájme KD - S
pdf Zmluva č. 22/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 194
pdf Zmluva č. 23/2012 o prenájme hrobového miesta č. A - 141
pdf Zmluva č. 24/2012 o prenájme hrobového miesta č. A - 217
pdf Zmluva č. 25/2012 o prenájme hrobového miesta č. A - 31
pdf Zmluva č. 71/POD-25/12 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD na rok 2012
pdf Zmluva č. 27/2012 o spolupráci (dodávka ovocia MŠ)
pdf Zmluva č. 28/2012 o spolupráci (dodávka ovocia MŠ)
pdf Zmluva č. 29/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 30/2012 o prenájme hrobového miesta č. A - 30
pdf Zmluva č. 31/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 32/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 33/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 34/2012 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 173
pdf Zmluva č. 35/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu (VUC 601/2012)
pdf Zmluva č. 36/2012 o predaji pozemku (Breče, Bede)
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo: MK-7283/2012//1.1
pdf Zmluva č. 38/2012 o prenájme MSM
pdf Zmluva č. 39/2012 o prenájme KD - S
pdf Zmluva č. 40/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry (1306/2012 OŠMŠa K)
pdf Zmluva č. 41/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry (1307/2012 OŠMŠa K)
pdf Zmluva č. 42/2012 k pozemku (parc.č. 204, k.ú. Sokolníky)
pdf Zmluva č. 43/2012 k pozemku (parc.č. 246, k.ú. Sokolníky)
pdf Dodatok č. 2 k zmluve č. 66200009 (ENVI GEOS Nitra s.r.o) (44/2012)
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č.zmluvy 9406098639 (45/2012)
pdf Zmluva č. 46/2012 o prenájme hrobového miesta č. B-3
pdf Zmluva č. 47/2012 o prenájme KD - S
pdf Zmluva o dielo č. 12/0121 (Okná KD-Sokolníky 48/2012)
pdf Zmluva č. MB130612-01 o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu
pdf Zmluva č. 50/2012 o prenájme MSM
pdf

Zmluva č. 51/2012 o prenájme KD - S

Pokračovanie v: Povinné zverejňovanie - Zmluvy