Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Zmluvy 2011

Zmluvy
2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 1/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 2/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 3/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 4/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 5/2011
pdf Zmluva č. 6/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce + Dodatok č.1
pdf Zmluva č. 7/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 8/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 9/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 10/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 11/2011
pdf Zmluva o dielo č. 01/2011 BA
pdf Zmluva o dielo č. 11/0065 č. 13/2011
pdf Zmluva č. 14/2011 o prenájme hrobového miesta A - 181
pdf Zmluva č. 15/2011 o prenájme hrobového miesta A - 69
pdf Zmluva č. 16/2011 o prenájme hrobového miesta A - 198
pdf Zmluva č. 17/2011 o prenájme hrobového miesta A - 195
pdf Zmluva č. 18/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 190
pdf Zmluva č. 19/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 74
pdf Zmluva č. 20/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 167
pdf Zmluva č. 21/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 172
pdf Zmluva č. 22/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 231
pdf Zmluva č. 23/2011 o prenájme hrobového miesta č. B - 34
pdf Zmluva č. 24/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 245
pdf Zmluva č. 25/2011 o prenájme hrobového miesta č. 1 - 6
pdf Zmluva č. 26/2011 o prenájme hrobového miesta č. 1 - 2
pdf Zmluva č. 27/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 161
pdf Zmluva č. 28/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 206
pdf Zmluva č. 29/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 179
pdf Zmluva č. 30/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 196
pdf Zmluva č. 31/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 123
pdf Zmluva č. 32/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 178
pdf Zmluva č. 33/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 151
pdf Zmluva č. 34/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 140
pdf Zmluva č. 35/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 176
pdf Zmluva č. 36/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 44
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 37/2011
pdf Zmluva č. 38/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 177
pdf Zmluva č. 39/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 97
pdf Zmluva č. 40/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 216
pdf Zmluva č. 41/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 244
pdf Zmluva č. 42/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 42
pdf Zmluva č. 43/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 205
pdf Zmluva č. 44/2011 o zabezpečení prevádzkovanie vodohospodárskeho diela
pdf Zmluva č. 275/2011 o poskytnutí dotácie na podporu športu č. 45/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 46/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 47/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 48/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 49/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 50/2011
pdf Zmluva č. 51/2011 o poskytonutí dotácie na podporu kultúry
pdf Zmluva č. 52/2011 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
pdf Zmluva č. 53/2011 o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia a.s.
pdf Zmluva č. 54/2011 o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia a.s.
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 55/2011
pdf Zmluva č. 56/2011 o prenájme hrobového miesta č. B - 24
pdf Zmluva č. 57/2011 o spoluprácie - Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 58/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 59/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 60/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 61/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 62/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 63/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 64/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 65/2011
pdf Zmluva č. 66/2011 o poskytnutí služieb - audit
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. 67/2011
pdf Zmluva č. 68/2011 o pripojení - T Com
pdf Zmluva č. 69/2011 o pripojení - T Com
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 70/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 71/2011
pdf Zmluva č. 72/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 211
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 73/2011-1
pdf Zmluva č. 66200009 o zabezpečení komplexného nakladania s KO
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 74/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 75/2011
pdf Zmluva č. 76/2011 o spolupráci - Ing. Viliam Kompas
pdf Zmluva č. 77/2011 o spolupráci - Ing. Viliam Kompas
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 78/2011
pdf Zmluva č. 79/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 173
pdf Zmluva č. 80/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 80
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 81/2011
pdf Zmluva č. 82/2011 o prenájme hrobového miesta č. 2 - 180
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 83/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 84/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 85/2011
pdf Kúpna zmluva č. 86/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 87/2011
pdf Zmluva o prenájme Kultúrneho domu Sokolníky č. 88/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 89/2011
pdf Zmluva č. 90/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 185
pdf Zmluva č. 91/2011 o prenájme hrobového miesta č. A - 148
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 92/2011
pdf Zmluva o dielo + dodatok č. 93/2011
pdf Zmluva 94/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo: MK-3756/2011/1.1
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 95/2011
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 96/2011
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 140294852 (n.č. 97/2011)
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 140294853 (n.č. 98/2011)
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 140294854 (n.č. 99/2011)
pdf Zmluva o pripojení odberného elekt. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.z. 121182601 (n.č. 100/2011)
pdf Zmluva o pripojení odberného elekt. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.z. 121182561 (n.č. 101/2011)
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 102/2011
pdf Zmluva č. P-0030837400 o využívaní elektronických služieb (n.č. 103/2011)
pdf Zmluva o prenájme MSM č. 104/2011