Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Žiadosť o vydanie sup. čísla

                                                 ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚPISNÉHO ČISLA

Žiadosť o vydanie súpisného čísla konkrétnej budove sa vydáva na žiadosť stavebníka. 

Potrebné doklady:

1. List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie

3. Geometrický plán + adresný bod

 

Žiadosť  o vydanie rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla je umiestnená v žiadostiach.