Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

OZ PODHORANČEK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PODHORANČEK                           


OZ Podhoranček vzniklo na podnet rodičov a učiteliek MŠ 23.11.2011 zaregistrovaním na MVSR ako dobrovoľné, neziskové, nestranícke, záujmové občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti.

Cieľom OZ je najmä:

 • vytvárať estetické a bezpečné prostredie pre pobyt pri hre, aktivitách a kontakte s inými deťmi
 • rozvíjať a podporovať vzdelávacie a poznávacie aktivity, ako sú besedy, exkurzie, pozývať hostí s cieľom priblížiť deťom rozličné oblasti života
 • spolupodielať sa na organizovaní rôznych súťaží pre deti
 • finančne pomáhať pri organizovaní výletov
 • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre školskú knižnicu
 • vyvíjať aktivity, ktoré by viedli k zisku finančných prostriedkov za účelom rozvoja MŠ
 • finančne a organizačne podporovať podujatia organizované OÚ Podhorany alebo inými právnickými osobami so zameraním na duševný a telesný rozvoj detí

Členovia OZ :

 • členmi OZ sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú MŠ, súhlasia so stanovami OZ a zaplatia členský príspevok
Predsedníctvo OZ :
 • predseda: Andrea Muranová
 • podpredseda: Ing. Miriam Vargová
 • pokladník: Anna Hrubošová

Revízna komisia :

 • Alžbeta Bencová
 • Hana Pavlíková
 • Mgr. Martina Patrovičováspan style=" font-weight: bold;">


Adresa OZ :

Občianske združenie „ Podhoranček˝
Materská škola Sokolníky 215
951 46 Podhorany