Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

OZ BAHOREC

Občianske združenie Bahorec


Občianske združenie Bahorec je nezávislé,nestranícke združenie rodičov a priateľov školy. 
Jeho činnosť je priamo spojená a výchovnými a vzdelávacími cieľmi Základnej školy v Podhoranoch 
na pomoc pri jej činnosti so žiakmi tejto školy.

Cieľmi OZB sú- podporovať úsilie školy v harmonickom rozvoji žiakov ZŠ
-pomáhať vedeniu školy vo fnancovaní školských aktivít
-pripravovať a realizovať verejné slávnosti v našej obci pomocou rodičov
-vylepšovať medziľudské vzťahy v škole v spolupráci s rodičmi žiakov
-získavať finančné zdroje na podporu aktivít žiakov našej školy
-napomáhať spolupráci OZB a OcÚ a ZŠ s využitím rodičov ako poslancov
miestneho zastupiteľstva
-spolupracovať s organizáciami čtátnej správy,podnikateľskou sférou a
občanmi našej obce

Členovia OZB sú – predseda:Renáta Špernogová
podpredseda : Andrea Martonková
hospodár : Marcela Ivančíková

Občianske združenie sídli na adrese : Pod kopcom 8 ,951 46 Podhorany