Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Obyvatelia

Počet obyvateľov

muži

ženy

spolu

562

554

1116
Veková štruktúra obyvateľstva

 

 

0-6

7-15

16-18

19-55

56-60

61 a viac

SPOLU

59

115

35

557

     62

288

1116

 

 

 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva

 

Národnosť

 

slovenská

1110

maďarská

5

česká

0

srbská

1

 nezistená

0

iná

0

Spolu   1116

 

 

Prirodzený prírastok - migrácia obyvateľstva

rok

živonarodení

prisťahovaní

zomrelí

odsťahovaní

celkom prírastok a úbytok

2007

6

14

15

12

-7

2008

9

27

13

15

  8

2009

         10

         36     18           6       22
2010

11

20 14 18 -1
2011

8

31 15 22

  2

2012

6

34

9

18

13

2013

7

22

15

12

2

2014

9

19

10

17

1

2015

7

13

11

18

-5

2016

8

34

6

23

13

 

Uzavretie manželstva

rok

 

2007

4

2008

8

2009

8

2010

5

2011

5
2012

6

2013

6

2014

8

2015

8

2016


aktualizované k 13.02.2017