Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Národné kultúrne pamiatky

Národná kultúrna pamiatka – zaniknutý kostol sv. Michala ÚZPF 1523/O v k.ú. Sokolníky
 

Predmetná NKP je pozostatkom pravdepodobne významného objektu, ktorý bol vybudovaný v 11. storočí po prechode účastníkov 1. križiackej výpravy v auguste 1096.

„ V auguste 1096 sa začala 1. križiacka výprava, ktorej sa zúčastnili predovšetkým nižší feudáli. Usilovali sa získať panstvá na východe a získať vplyv a bohatstvo. Výprava sa skladala zo štyroch menších výprav, ktoré vyšli z viacerých miest v Európe. Jednotlivé skupiny prechádzali po súši od jari 1096 cez Uhorsko. Jeden nedisciplinovaný prúd, ktorý v oblasti Trenčína prešiel z Moravy na Slovensko, kde plienil, bol potom v júni rozprášený v okolí Nitry. Výpravy sa zúčastnilo spolu 330 000 križiakov“
Tento údaj potvrdzuje aj nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý napísal, že vtedy tu zahynulo asi 4 000 ľudí a bol ničený cirkevný majetok.
Cirkevný majetok bol ničený hlavne preto, že na Nitriansku boli postavané pravoslávne kostoly, v ktorých sa ešte aj v roku 1085 konali bohoslužby v staroslovenčine, / v tom čase do Nitry prišli mnísi zo zrušeného sázavského kláštora z Česka/.

Na základe malej sondy vedľa základu pôvodného kostola je pravdepodobné, že pod týmto kostolom bol predtým iný, dôležitejší objekt. Vo všetkých troch častiach kostola sú znateľne použité travertínové kvádre. Taký sa nachádza pod základmi pôvodného kostola.
Archeologický výskum bol skončený v roku 1966, no tento sa nezaoberal uvedenými stavebnými prvkami ani pozostatkami kamennej ohrady o rozmeroch 45 x 90 metrov.
Podľa zdroja / Nitra – Príspevky k najstarším dejinám mesta, AÚ SAV Nitra 1993/, zvýšená podkovitá apsida a oplentovanie muriva stien kvádrikmi, zodpovedá výššej úrovni sociálneho prostredia a funkčného významu. Pozostatky kostola sv. Michala, takémuto hodnoteniu zodpovedajú.

V roku 2005 Jednota dôchodcov Podhorany prevzala objekt na základe nájomnej zmluvy s dobou platnosti 16 rokov do správy.
V roku 2007 bola vykonaná na objekte väčšia úprava, ktorá zahŕňala vyčistenie objektu, zrovnanie terénu a vyštrkovanie príjazdovej cesty.
V súčasnosti čakáme na zaradenie do zoznamu žiadateľov o finančný príspevok na obnovu NKP. 

dodal p. Július Grác

                                                ....ďakujeme 


 

3_1225745387.jpg3_1225745401.jpg3_1225745437.jpg3_1225745456.jpg
3_1225745784.jpg3_1225745803.jpg027.JPG043.JPG
037.JPG036.JPG038.JPG046.JPG
042.JPG030.JPG032.JPG