Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Kontakt

Toto webové sídlo www.podhorany.sk spravuje Obec Podhorany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Podhorany

Adresa:

Obecný úrad Podhorany
Mechenice 51
951 46 Podhorany pri NITRE

IČO: 00 308 374

Samosprávny kraj: Nitrianský
Okres: Nitra
Región: Podzoborský
Počet obyvateľov: 1110
Rozloha: 1770 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie: info@podhorany.sk
Podateľňa: podatelna@podhorany.sk
Starosta : Mgr. Magdaléna Bogyová,  starosta@podhorany.sk, 0918 554 189, 037/7785373
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@podhorany.sk

Sekretariát: 
Tel.: 037 / 778 50 96
Fax:
037 / 778 50 96  Email: sekretariat@podhorany.sk

Kompetencie:
Obec Podhorany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Utorok nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17,00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30

MATERSKÁ ŠKOLA PODHORANY                       ZÁKLADNÁ ŠKOLA PODHORANY

Sokolníky 215                                                      Sokolníky 8

951 46 Podhorany                                                951 46 Podhorany

tel. 037/ 7785035                                                   tel. 037/7785033 (riaditeľ);  7785054 (zástupca riaditeľa)

e-mail: mspodhorany@wircom.sk                  037/7785057 (školská jedáleň)

                                                                                e-mail: crkladnv@stonline.sk


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35