Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Komisie OcU Podhorany

KOMISIE

Komisia školstva, športu a kultúry:

predseda: Radoslav Benc

členovia:    Radoslav Benc

                    Ing. Tibor Košťál

                    Mgr. Ervín Weiss PhD.

Komisia verejného poriadku, priestupková a životného prostredia: 

predseda: Pavel Kováč

členovia:    Pavel Kováč

                    Vladimír Patrovič

                     

Komisia verejného záujmu a finančná:

predseda: Ing. Tibor Košťál

členovia:   Radoslav Benc

                   Jozef Bódi

                   Ing. Tibor Košťál

                   Pavel Kováč

 

Redakčná rada Podhoranského spravodaja:  Komisia školstva, športu a kultúry