Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Zoznam aktualít

Pozvánka
Oslavy sv. Urbava
Dovolenka
MUDr. Kolenčík
Verejné obstarávanie
Vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie
Harmonogram zvozov jednotlivých zložiek odpadov 2016
Zmeny od 1.1.2016
Ministerstvo kultúry SR
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MUDr. Ševčík
Nová adresa od 19.10.2015
Kanalizácia
Harmonogram vývozu odpadu
ROK 2015
ZMENA VÝVOZU ODPADU OD 1.9.2014
Separovaný zber
Zmena ordinačných hodín
MUDr. Kolenčík
Oznam
Predaj čerstvého kravského mlieka
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny