Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Revitalizácia verejného priestranstva
Oznam
Vývoz papiera
Oznam
Smetné nádoby
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ
4. máj 2017
Štatistické zisťovanie
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Výzva
Odstránenie a orezanie stromov
MUDr. Buček
Zubná ambulancia
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny